Nye strategiinstrumenter for å styrke sirkulærøkonomi

Strategisk miljørådgivning Løsninger

Sirkulærøkonomi har kommet på den globale dagsordenen. En del av arbeidet er synliggjøring av at bærekraft og miljøvennlig forvaltning av ressurser kan lønne seg. Særlig byggebransjen har et stort potensial for å tenke mer sirkulært.

COWI har for Nordisk ministerråd undersøkt mulighetene til å akselerere sirkulærøkonomien og ressurseffektiviteten i den nordiske byggesektoren – til fordel for både miljø og økonomi.

Undersøkelsen bygger på en rekke intervjuer med representanter for blant annet bransjeorganisasjoner og myndigheter i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Disse intervjuene resulterte i identifisering av nye strategiinstrumenter samt vesentlige miljømessige og økonomiske effekter av en mer sirkulær tilnærming.

For å kunne realisere de forventede positive gevinstene av en sirkulær økonomi er det blant annet behov for supplerende krav til dokumentasjon av byggevarers innhold og kvalitet, nye krav til rivings- og avfallsplaner og krav til dokumentasjon av gjenbruk og bruk av byggevarer som inneholder gjenbrukte ressurser. Undersøkelsen konkluderte dessuten med at det er behov for økt samarbeid mellom aktører i hele verdikjeden.

Mer om prosjektet

Hvor:

Norden

Når:

Mars 2017 til februar 2018

Kunde:

Miljø- og økonomigruppen under Nordisk ministerråd

COWIs tjenester:
  • Sirkulærøkonomi
  • Analyse av strategiinstrumenter
  • Livsløpsvurdering
  • Beregning og vurdering av økt ressurseffektivitet og potensielle klimaeffekter
  • Beregning og vurdering av økonomiske effekter

Ta kontakt

Lisbet Poll Hansen
Senior Specialist
Division Management, Denmark

Tel: +45 56406434

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN