en stor studie om innovativ biobasert økonomi

En biobasert økonomi er avgjørende for å utvikle en sirkulærøkonomi med lave klimagassutslipp.

Derfor er det også viktig for beslutningstakere, investorer og innovatører i hele Europa.

COWI har fått i oppgave å lede en større studie om den innovative biobaserte økonomien på vegne av DG Research and Innovation.

Målet er å gi interessenter, som politikere, forskningsmiljøet og primærprodusentene, et grunnlag for å ta velbegrunnede beslutninger knyttet til biobaserte produkter.

Som del av prosjektet skal vi analysere miljøvirkningen av spesifikke innovative biobaserte produkter, som drikkeflasker fremstilt av PET fra sukkerrør.

Prosjektet vil dessuten bli brukt til å skape bevissthet rundt kommersielle og økonomiske suksesshistorier blant et bredere interessentsamfunn i EU.

Til sist skal prosjektet identifisere de 20 fremste innovative biobaserte produktene som har størst implementeringspotensial de neste 5–15 årene.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
EU

NÅR:
April 2017 – juni 2018

KUNDE:
Generaldirektoratet for forskning og innovasjon

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektledelse
  • Livsløpsvurdering
  • Økonomiske forretningsgrunnlag

Ta kontakt

Malene Sand Jespersen
Project manager
Economics and Management, Denmark

Tel: +45 51231851

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN