Befolkningsprognoser hjelper kommuner med planlegging av velferdsoppgaver

Samfunnsplanlegging Løsninger

Det er viktig for landets kommuner å kjenne sitt innbyggertall og dets utvikling for å ha de best mulige forutsetninger for å skjøtte de oppgaver som finner sted i kommunal regi.

Ved bruk av prognosemodellen Demografix hjelper COWI nesten halvparten av landets kommuner med å beregne hvordan innbyggertallet vil utvikle seg for kommunen som helhet samt fordelt på distrikter og aldersgrupper. For kommunene er dette en avgjørende input i forbindelse med kapasitetsplanlegging og budsjettering innenfor eksempelvis barnehage-, skole- og eldreområdet.

Med Demografix kan kommunene modellere forskjellige scenarier og for eksempel prøve hva en økt boligutbygging vil bety for antall barn i barnehage- og skolealder fordelt på distrikter, og dermed få overblikk over i hvilken grad kapasiteten skal tilpasses hvis boligutbyggingen endres.

Med de dataene som inngår i modellen, er det dessuten mulig å undersøke eksempelvis hvor tilflytterne til nye boligområder kommer fra, og hvordan husstandsammensetningen er i de nye boligene.

56 kommuner bruker i 2018 prognosemodellen Demografix.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Når:

2007–

Kunde:

56 danske kommuner

COWIs tjenester:
  • Modellutvikling
  • Dataoppdatering
  • Konsulenthjelp til kommunene i forbindelse med beregning av prognosene

Ta kontakt

Mads Laursen
Project Manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 56407635

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN