En universell visualiserings- og administrasjonsplattform for geodata

Kart og geomatikk Løsninger

80 prosent av alle kommersielle og administrative beslutninger er knyttet til beliggenhet. COWI MultiViewer (CMV), en universell visualiserings- og administrasjonsplattform for geodata, forenkler nettopp slike prosesser. Med MultiViewer kan du få tilgang til, administrere og distribuere alle dataene akkurat slik du selv vil. Alle typer geodata, uavhengig av originalkilder, kan administreres, f.eks. ortofotoer, skråbilder, gatebilder, UAV-baserte bilder, 3D-modeller, digitale høydemodeller, WMS og WFS-data.

Multiviewer administrerer geodata slik at de kommer til nytte i prosjekter – du har et enkelt adgangspunkt til alle data under et prosjekt som kan administreres via sjikt, georeferanser, tidspunkt og tilpassede registreringer. Dette konseptet blir svært nyttig når det settes inn i industrielle kontekster som sivil konstruksjonsinspeksjon, eiendomsinspeksjon, fjernvarmenettverksspekulasjon og fasilitetsstyring.

Du kan gå inn i MultiViewer og se våre demonstrasjonsprosjekter HER.

COWI MultiViewer (CMV)

80 prosent av alle kommersielle og administrative beslutninger er knyttet til beliggenhet. COWI MultiViewer (CMV), en universell visualiserings- og administrasjonsplattform for geodata, forenkler nettopp slike prosesser.

Ta kontakt

Lars Flemming
Chief Market Manager
Mapping, Denmark

Tel: +45 51561048

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN