høytetthetspanoramaer av offentlige veger

Siden 2014 har COWI drevet Danmarks Digital Street Imagery (DDG) som en bestillingstjeneste som produserer høytetthetspanoramaer av danske gater til yrkesfaglig bruk.

I 2014–15 ble mer enn 10 000 kilometer med offentlige veger dekket i 10–12 kommuner. 

Nå utfører COWI en fullskala DDG-skanning annethvert år og tilbyr tilgang til behandlede databaser på lisens.

DDG 2016 førte til 15 millioner panoramaer som dekker 104 000 kilometer i intervaller på 7 meter – dvs. langt høyere dekningsområde, tetthet og aktualitet enn lignende tjenester fra andre leverandører.

Alle ansikter og bilskilt sladdes på alle bilder i DDG-databasene for å verne privat informasjon.

Alle DDG/bilder kan nå åpnes på lisens via «COWI Multi Viewer», som er et egenutviklet verktøy fra COWI for bilde-/geodatadeling og -administrasjon.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
Annethvert år siden 2014

KUNDE:
(COTS) for alle interesserte grupper

COWIS TJENESTER:

  • Danmarks Digital Street Imagery (COWI COTS)

Ta kontakt

Lars Flemming
Chief Market Manager
Mapping, Denmark

Tel: +45 51561048

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN