Digitale løsninger til danske, norske og grønlandske kommuner

Samfunnsplanlegging Løsninger

COWI har utviklet produktfamilien e-Plan, som er et nettbasert verktøy skreddersydd for produksjon og formidling av digitale planer. Med e-Plan blir planene lett tilgjengelige, dynamiske og brukervennlige.

E-Plan-produktfamilien gir blant annet mulighet for individuelt utformede løsninger som ved hjelp av GIS gjør det enkelt for brukerne å søke etter informasjon om spesifikke eiendommer. Systemene inneholder også debatt- og høringsfunksjoner som styrker deltakelsen fra innbyggerne, blant annet i forbindelse med kommuneplaner, lokalplaner, trafikkplaner, vannforsyningsplaner og andre sektorplaner.

Flere kommuner har allerede valgt å bruke e-Plan-produktfamilien til for eksempel grunnsalg, ledelsesinformasjonssystemer og planer for avløpsvann og vannforsyning. Dessuten brukes e-Plan også til avanserte nettbaserte spørreskjemaundersøkelser, herunder skoleveganalyse for å forbedre trafikksikkerheten rundt skoler.

E-Plan-produktfamilien inneholder en webGIS-modul som er basert på åpen kilde. WebGIS-systemet gir muligheter for dynamiske kart, søkemuligheter som «Hvilke planer gjelder for meg» samt dataredigering i kundenes produksjonsmiljø.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark, Norge og Grønland

Kunde:

Ca. 40 danske og grønlandske kommuner

Når:

2007–

COWIs tjenester:
 • Digital formidling
 • Produktutvikling
 • Nettutvikling
 • Geodata
 • Prosessrådgivning
 • Registrering – f.eks.
 • Digitale planverktøy for produksjon og visning av planer, herunder:
 • Digitale kommuneplaner 
 • Digitale lokalplaner
 • Digitale sektorplaner
 • Ledelsesinformasjonssystemer
 • Arealsaksbehandling
 • Prognosesystemer

Ta kontakt

Mikkel Kappel
Chief Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56407923

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN