Få tilgang til avanserte databaser

Som ett av de største private kartleggings- og oppmålingsselskapene i Europa har COWI gjennomført mange datainnsamlingsprosjekter i stor skala og fått tilgang til noen av de mest avanserte databasene. COWI tilbyr direkte kommersiell tilgang til disse databasene så vel som tilpassede datasett og/eller løsninger etter behandling.

Du kan kjøpe tilgang til følgende produkter:

Denmark’s Digital Street Images (DDG) 2016, 2018

Denmark's Digital Street Images (DDG) dekker hele Danmark og inneholder bilder fra Skagen i nord til Gedser i sør. Denmark's Digital Street Images består av 360° panoramabilder som tas fra vegen, med ca. sju meters mellomrom. Vi dekker ca. 102 000 kilometer veg og tar mer enn 15 millioner bilder av vegressurser, bygninger og omgivelsene deres.

COWIs ortofotoer

Datasett

Bildegrunnlag


Oppløsning

DDO® 1954*)

Analog 1:10.000

25 cm

DDO® 1995

Analog 1:25.000

80 cm

DDO® 1999

Analog 1:25.000

40 cm

DDO® 2002

Analog 1:25.000

40 cm

DDO® 2004

Analog 1:17.500

25 cm

DDO® 2006

Analog 1:17.500/

Digital GSD 20 cm

25 cm

DDO® 2008

Digital GSD 16 cm

12,5 cm

DDO® 2010

Digital GSD 16 cm

12,5 cm

DDO® 2012

Digital GSD 16 cm

12,5 cm

DDO®basis
2013

Digital GSD 25 cm

25 cm

DDO® 2014

Digital GSD 12 cm

12 cm

DDO® 2015

Digital GSD 25 cm

25 cm

DDO® 2016

Digital GSD 15 cm

12,5 cm

*) Det kan finnes områder uten bildedekning

[1] Forkortelsen DDG står for Danmarks Digital Gadefoto

GeoDanmarks ortofoto

Datasett

Bildegrunnlag

Oppløsning

2010

Digital GSD 10/20 cm

10/20 cm

2011

Digital GSD 10 cm

10 cm

2012

Digital GSD 10 cm

10 cm

2013

Digital GSD 10 cm

10 cm

2014

Digital GSD 10 cm

10 cm

2015

Digital GSD 15 cm

12,5 cm

2016

Digital GSD 15 cm

12,5 cm

2017

Digital GSD 15 cm

12,5 cm

Høydemodell fra Geodatastyrelsen

 

 

 

Oppløsning

Usikkerhet

Datasett

Laserskanning

Fotoperiode

Horisontal

Vertikal

Horisontal

Vertikal

DHM2006_DTM

0,5 pkt/m²

2005–2007

1,6 m

1 cm

 

0,10 cm

DHM2006_DSM

0,5 pkt/m²

2005–2007

1,6 m

1 cm

 

0,10 cm

DHM2014_DTM

4 - 5 pkt./m²

2014–2015

0,4 m

1 cm

0,15 m

0,05 m

DHM2014_DSM

4 - 5 pkt./m²

2014–2015

0,4 m

1 cm

0,15 m

0,05 m

Hexagon Imagery Program (Bred Europa-dekning)

Datasett

Periode

Oppløsning

Digitalt ortofoto

2015–2017

30 cm

Digitalt ortofoto

2018

30 cm

Digital overflatemodell

2016–2017

80 cm

Digital overflatemodell

2018

80 cm


Ta kontakt

Lars Flemming
Chief Market Manager
Mapping, Denmark

Tel: +45 51561048

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN