Droner skal kartlegge øvelsesterreng og svartelistede planter

Kart og geomatikk Løsninger

Flere og flere svartelistede plantearter slår røtter i dansk jord, og det kan skje på bekostning av det naturlige og hjemmehørende plantelivet.

Ved hjelp av droner ønsker Forsvaret å få overblikk over de svartelistede plantene på sine mange øvelsesanlegg. Årsaken er at Forsvaret ønsker å styrke naturen på øvelsesområdene, og som en del av dette arbeidet ønsker Forsvaret å bekjempe de svartelistede planteartene. Fra 2018 tar et privat selskap over naturforvaltningen på Forsvarets arealer slik at Forsvarets eget mannskap i fremtiden vil ha mindre kunnskap om naturens status i de berørte områdene.

COWI vant våren 2017 et prosjekt hvor formålet var å kartlegge Kulsbjerge og Nørre Uttrup øvelsesterrenger over en sesong, med særlig fokus på å lokalisere svartelistede planter.

Prosjektet vil kartlegge spektrale signaturer for en rekke invasive planter ved hjelp av analyser av datasett samlet inn med droner.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Når:

2017

Kunde:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

COWIs tjenester:
  • Kartlegging med droner
  • Feltbesøk
  • Prosessering
  • Lokalisering av svartelistede planter
  • Manuell, automatisk og halvautomatisk klassifisering

Ta kontakt

Stephan Mølvig
Specialist
Geoservices, Denmark

Tel: +45 56401686

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN