Lørenskogs grønne mobilitetsplan

Trafikk- og transportplanlegging Løsninger

Lørenskog kommune like utenfor Oslo står overfor stor befolkningsvekst. Kommunen har samtidig satt seg som mål å minimere CO₂-utslipp fra transportsektoren. I den sammenheng har COWI utarbeidet en grønn mobilitetsplan for kommunen. Den skal bane vei for mer miljøvennlige transportformer.

COWI favner tiltak på kort og lang sikt, og tiltakene er valgt på bakgrunn av analyser av blant annet nåværende reisemønstre, sykkel- og fotgjengerforhold, kollektivtransport, parkering og ikke minst innspill fra innbyggere og andre interessenter.

Fokus er særlig på tiltak som vil skape en miljøvennlig utvikling i innbyggernes atferd, eksempelvis ved å gjøre kollektiv-, sykkel- og gangtrafikk lett tilgjengelig og ved å planlegge etter korte avstander til byfunksjoner som innkjøp, skole, trening og kollektivtransport.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Lørenskog, Norge

NÅR:
2018

KUNDE:
Lørenskog kommune

VÅRE TJENESTER:

  • Prosess og involvering av innbyggere, offentlige og private aktører, kommune og politikere
  • Datainnsamling og -analyse
  • Utarbeidelse av prosjekt- og tiltakskatalog
  • Utforming av digital plan

Ta kontakt

Veslemøy Aurmo-Solberg
Project Manager
Transport and Urban Development, Norway

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN