Olav Vs gate i Oslo

Samfunnsplanlegging Løsninger

COWI har utviklet en 3D VR-modell i samarbeid med NMBU i prosjekteringen av nye Olav Vs gate. Gaten har i lang tid vært en populær gågate for turister og bofaste, og blir nå en ren gågate. Bymiljøetaten bruker modellen til å visualisere brukervennlige løsninger i den nye gågaten.

Olav Vs gate vil bli fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheatret og Rådhuskaia. Det innebærer at den øvre delen blir gågate, med gatevarme og granittdekke. Oppgradering betyr også bredere fortau fra Klingenberggata til Kronprinsesse Märthas plass, og opprusting av fortauene i østre del av Klingenberggata. Universell utforming blir spesielt hensyntatt. Det blir belysning og nye møbler, tilrettelagt for både avslapping og lek. Taxiholdeplassen flyttes til det søndre kvartalet, hvor det blir ladeplass for el-taxi.

Det blir også planlagt for fartsreduserende tiltak der utrykningskjøretøy har tilkomst via krysset mellom Olav Vs gate og Klingenberggata. I og med at dette er en gate som brukes av så mange mennesker daglig har det vært viktig å tilrettelegge for integrerte løsninger som er tilpasset flere funksjoner. De fartsreduserende tiltakene er plassert med tanke på å opprettholde et tilgjengelig og attraktivt byrom samtidig som at gaten skal være et trygt sted å ferdes.

Mer om prosjektet

Hvor:
Oslo, Norge

Når:
2011

Kunde:
Bymiljøetaten

Våre tjenester:

 • Miljøkonsekvensanalyse
 • Datainnsamling- og analyse
 • 3D-modellering
 • Forming av byrom
 • Produktdesign gateelementer
 • Grøntanlegg rådgivning
 • Overvannshåndtering
 • Flomanalyse
 • Lysdesign/belysningskonsept
 • Trafikkvurderinger
 • Rådgivning infrastruktur
 • Sikringstiltak/fartsreduserende tiltak
 • Prosjektstyring

Ta kontakt

Tiril Thomas Blom
Landskapsarkitekt
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 971 24 348

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN