skal utvikle selvkjørende transportmodell 

Nye teknologiske trender og betydning for mobilitet er et prosjekt som skal hjelpe Ruter i å forstå hvordan by- og transportbildet i fremtidens Oslo kan utvikles. 

Prosjektet er en videreføring av en litteraturstudie der tre konsulentselskaper skulle se på denne problemstillingen. COWI skal nå utvikle en transportmodell som skal hjelpe Ruter å forstå hvilken betydning nye transport- og mobilitetsformer vil ha. 

Modellen skal baseres på tradisjonelle modellverktøy, men suppleres med en modul som kan modellere trendbrudd som følge av introduksjon av blant annet selvkjørende kjøretøy.

Norge har vært ledende innenfor elektrifisering av kjøretøyparken. Dersom det samme blir gjeldende for andre mobilitetstrender, vil modellen bli et viktig verktøy for å forstå hvordan blant annet selvkjørende biler og bildeling vil påvirke bybildet, trafikken og bilparken vår. 

Et av målene er at kunnskapen fra modellen vil kunne hjelpe Ruter i å utvikle gode rammer for innføringen av selvkjørende enheter i morgendagens transportsystem.
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Oslo, Norge

Når:

2017 - 2018

Kunde:

Ruter AS

Våre tjenester:
  • Trafikkmodeller
  • Trafikksimuleringer

Ta kontakt

Geir Vasseljen Mørkrid

Geir Vasseljen Mørkrid
Head of Section
Roads and Transport Planning, Norway

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN