skal utvikle selvkjørende transportmodell 

Nye teknologiske trender og betydning for mobilitet er et prosjekt som skal hjelpe Ruter i å forstå hvordan by- og transportbildet i fremtidens Oslo kan utvikles. 

Prosjektet er en videreføring av en litteraturstudie der tre konsulentselskaper skulle se på denne problemstillingen. COWI skal nå utvikle en transportmodell som skal hjelpe Ruter å forstå hvilken betydning nye transport- og mobilitetsformer vil ha. 

Modellen skal baseres på tradisjonelle modellverktøy, men suppleres med en modul som kan modellere trendbrudd som følge av introduksjon av blant annet selvkjørende kjøretøy.

Norge har vært ledende innenfor elektrifisering av kjøretøyparken. Dersom det samme blir gjeldende for andre mobilitetstrender, vil modellen bli et viktig verktøy for å forstå hvordan blant annet selvkjørende biler og bildeling vil påvirke bybildet, trafikken og bilparken vår. 

Et av målene er at kunnskapen fra modellen vil kunne hjelpe Ruter i å utvikle gode rammer for innføringen av selvkjørende enheter i morgendagens transportsystem.
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Oslo, Norge

Når:

2017 - 2018

Kunde:

Ruter AS

Våre tjenester:
  • Trafikkmodeller
  • Trafikksimuleringer

Ta kontakt

Øystein Berge
Specialist
Transport planning and sustainable urban planning, Norway

Tel: +47 93041416

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN