Implementering av ny laserskanningsteknologi fra Hexagon

Kart og geomatikk Løsninger

Luftbårne laserskanninger når nye høyder i arbeidet med blant annet å skape effektive og nøyaktige digitale høydemodeller. I Danmark finnes blant annet den Digitale Højdemodel fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som er basert på Lidar-skanning med fire punkter per m, men utviklingen av laserskanningteknikk går raskt og COWI Mapping tester og sender ut den siste nye teknologien med Hexagons Single Photon Lidar (SPL100).

Som ledd i den teknologiske utviklingen sjøsatte COWI et pilotprosjekt over København og Storebæltsbroen for å oppnå større kunnskap og innsikt i SPL-teknologiens nye bruksmuligheter.

SPL-skanneren benytter ny teknologi der en laserpuls spaltes i 100 mindre stråler. Det muliggjør måling av seks millioner punkter per sekund, noe som er cirka 10 ganger mer enn tradisjonelle Lidar-skannere. Med en punkttetthet på 10–100 punkter per m og en nøyaktighet på 5–10 centimeter oppnås en hittil usett detaljeringsgrad av skannede objekter.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Når:

Høsten 2017

Kunde:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

COWIs tjenester:
  • Skanning av pilotområder over København og Storebæltsbroen med Leica SPL100
  • Databehandling og evaluering

Ta kontakt

Claus Durr Poetzsch
Chief Project Manager
Mapping Projects, Denmark

Tel: +45 41760448

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN