industriområder forvandles til et attraktivt nabolag

Bilde: Team Vandkunsten

Stigsborg havnefront er et stort byutviklingsprosjekt ved vannkanten nær Aalborg sentrum i Danmark.

Aalborg by og havn gjennomførte en samordnet planleggingsprosess for å utvikle industriområder til 400 000 kvadratmeter med privat- og sosialboliger, butikk- og kontorplass og en ny skole. 7500 nye innbyggere forventes å flytte inn i området de neste 25–30 årene.

I 2017 etablerte Aalborg by, PFA og A. Enggaard A/S et offentlig-privat utbyggingsselskap for å gjennomføre den første fasen med ca. 188 000 kvadratmeter med bygninger.

Den ambisiøse utbyggingsplanen omfatter strategisk, fysisk og økonomisk planlegging. En stor del av området befinner seg på en tidligere kjemisk fabrikk, og omfattende miljøundersøkelser og -planer er gjennomført for å skape et trygt, sunt og attraktivt område.

COWI har utført et bredt spekter av rådgivningstjenester. Vi samarbeidet tett med arkitektkontoret Team Vandkunsten og finansielle og kommersielle eiendomsrådgivere om å utarbeide byutviklingsplanen.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2013–2017

KUNDE:
Aalborg by og Aalborg havn

COWIS TJENESTER:

  • Byggherrerådgivningstjenester
  • Prosessplannlegging
  • Oppmålinger av forurenset jord
  • Infrastrukturanalyser
  • Byutviklingsstrategier
  • Evaluering av geotekniske analyser
  • Kostnadsoverslag med hensyn til byutvikling
  • Strategiske konsekvensutredninger

Ta kontakt

Karin Thuesen Pedersen
Urban Development Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56 40 3483

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN