Uheldsportalen – Et nettverktøy for analyse av trafikkulykker

Trafikk- og transportplanlegging Løsninger

Uheldsportalen er et verktøy på nett som hjelper landets kommuner med å skape overblikk over de politiregistrerte trafikkulykkene på kommunale veger.

Portalen gir lett tilgang til historiske trafikkulykker og inneholder mange analysemuligheter, hvor den enkelte kommune raskt og enkelt kan utarbeide en årsrapport for ett eller flere år.

Portalens verktøy gjør det også mulig å lage egne grafer basert på datasettet for trafikkulykker for å finne tendenser i ulykkesbildet i den enkelte kommune – en kunnskap som kan brukes til å øke trafikksikkerheten.

En kunnskapsbase bidrar med informasjon og gode råd om trafikksikkerhet hentet fra vegregler, forskrifter og erfaringsmateriale fra faget, og man kan stille spørsmål om trafikksikkerhet via portalen.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Kunde:

Danske kommuner

Når:

Løpende abonnementsløsning

COWIs tjenester:
  • Nettverktøy for analyse av trafikkulykker

Ta kontakt

Thomas Rud
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56403905

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN