Optimering av overflatevannutvinning fra Danmarks fjerde største øy, Tissø

Vann- og naturressursforvaltning Løsninger

Det er et stort press på Danmarks fjerde største sjø, Tissø, i Vestsjælland, som brukes intensivt til forsyning av prosessvann av forskjellige industrier i Kalundborg.

For å sikre at industrien fortsatt kan få det vannet de skal bruke, og at dette gjøres så bærekraftig som mulig, undersøker COWI hvordan den fremtidige utvinningen av overflatevannet i sjøen kan optimeres.

Det skal først og fremst styrke Kalundborg Forsynings grunnlag for blant annet å søke om en større utvinning med bedre vannkvalitet i fremtiden.
Samtidig vil det øke kunnskapsnivået om overflatevannutvinning.

De lokale geologiske, hydrogeologiske og hydrologiske forholdene i området blir undersøkt via avanserte geofysiske tester og vannkvalitetsmålinger, hvor resultatene skal føre til flere alternative og mer bærekraftige vannutvinningsstrategier.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Når:

2012–2017

Kunde:

Kalundborg Forsyning

COWIs tjenester:
  • Vannressurser
  • Natur
  • Geofysikk

Ta kontakt

Anders Refsgaard
Project Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56401883

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN