Innovativ regnvannløsning sparer på drikkevannet og skaper en spennende by

Infrastruktur Løsninger

Byen Nye er et byutviklingsprosjekt hvor bærekraft og «liveability» er i høysetet, ikke minst i form av en visjonær vann- og klimahåndtering med mer natur, biologisk mangfold og vann i bymiljøet.

Målsettingen er blant annet å håndtere alt regnvann fra byen, sikre mot oversvømmelse, integrere vann i bymiljøet, levere vannet i en kvalitet og mengde som forbedrer områdets nåværende vannløp, og skape ny bynatur til rekreasjon.

COWI har utviklet og prosjektert vannhåndtering for hele området sammen med veger og øvrig infrastruktur som en integrert og helhetsorientert løsning.

Vannhåndteringen i Nye har gitt Aarhus Vand mulighet til å utvikle et renseverk som bruker det oppsamlede regnvannet og forsyner byen med gjenvunnet vann til alle toaletter og vaskemaskiner. Vannløsningen er den første av sitt slag i Danmark.

I første etappe vil løsningen brukes i ca. 600 boliger, og på sikt for en by med 15 000 innbyggere; her vil vannet bli renset og brukt til toalettskylling og klesvask uten merkostnader for beboerne. Det gir en besparelse på drikkevannressursen på ca. 30 millioner liter i året. Renseverket medfører dessuten en miljøteknologisk utvikling som er anvendelig både nasjonalt og internasjonalt.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Kunde:

Tækker Group

Når:

2014–

COWIs tjenester:
  • Prosjektutvikling
  • Detaljprosjektering og realisering for vannhåndtering
  • Klimatilpasning
  • Gjenbruk av regnvann
  • Bynatur, veger og infrastruktur
  • Myndighetsbehandling og tillatelser

Ta kontakt

Carsten Fjorback
Technical Director
Water and Nature, West, Denmark

Tel: +45 41764266

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN