Miljø- og bærekraftsanalyser for Sveriges nye havplaner

Vann Løsninger

I juli 2014 vedtok EU et rammedirektiv for havplanlegging. Formålet er å skape forutsetninger for både å benytte og bevare de marine områdene, og samtidig skape muligheter for avveininger mellom forskjellige interesser for en bærekraftig fremtidig utvikling.

COWI har blitt engasjert til å videreutvikle miljøkonsekvens- og bærekraftsanalysene som tidligere har blitt utarbeidet for EUs havplaner. Bærekraftsanalysene ser de foreslåtte planene i et helhetsperspektiv ved å undersøke så vel økonomiske som økologiske og sosiale aspekter.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Sveriges kyster

NÅR:
2017 -

KUNDE:
Hav- og vannmyndighetene

COWIS TJENESTER:

  • Miljøkonsekvensanalyser
  • Bærekraftsanalyser

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN