parken som skal hjelpe københavn i møte med ekstremregn 

Bilde: Tredje natur

Fornyelsen av Enghaveparken skal sikre den danske hovedstaden mot skybruddutfordringer, som er en ekstremt kraftig regnbyge.

Prosjektet omfatter skybruddsikringstiltak, som vil gjøre plass til 26 000 m³ vann i den historiske og bevaringsverdige parken midt i København.

Parkens eksisterende grønne struktur blir bevart, men i stedet for å lede vannet vekk fra bydelen via underjordiske kloakker vil Enghaveparken i fremtiden forsinke store mengder regnvann ved hjelp av diker, sluser og fordypninger før det ledes videre til Københavns havn.

Som en integrert del av Københavns skybruddplan vil parken sikre denne delen av København mot de ødeleggende konsekvensene av skybrudd, og kan fungere som inspirasjon for andre byer i verden.

Sammen med arkitektfirmaet TREDJE NATUR og prosesskonsulentene Open Air Neighbourhood er COWI hovedrådgiver på fornyelsen av parken.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2014–

KUNDE:
København kommune

PARTNERE:
Tredje Natur
Open Air Neighbourhood

COWIS TJENESTER:

 • Overordnet prosjektering av parken, herunder
 • Skybruddløsninger for oppsamling av 24 000 m³ vann
 • Fontener
 • Vannrensing
 • Solid betongmur rundt parken med vannrenne fra toppen av betongkonstruksjonen
 • Betongplate med kjølesystem for skøytebane
 • Bane for hockey, ballidrett og lignende
 • Gjenoppbygging av de historiske paviljongene til den danske arkitekten Arne Jacobsen
 • Byggeledelsesassistanse
 • Fagtilsyn
 • Prosjektledelse

Ta kontakt

Kristian Høigaard Vilstrup
Project Manager
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 4176 8182

Ta kontakt

Jeppe Sikker Jensen
Technical Director
Water and Nature, East, Denmark

Tel: +45 21468404

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN