Kontorhus med kontroll på grunnvannet

Avvanning og geofysikk Løsninger

Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Energistyrelsen og Banedanmark har besluttet å holde til under samme tak i et 41 000 m kontorhus på Kalvebod Brygge. Byggeprosjektet er omgitt av jernbanespor og Cityringen, som også foretok grunnvannssenking mens byggegruven til kontorhuset ble gravd ut.

I perioden 2016–2017 fungerte Aarsleff som underentreprenør for A. Enggaard. Aarsleff var ansvarlig for etablering og utgraving av den tilhørende byggegruven på cirka 100 x 100 x 8 meter. COWI var i perioden rådgiver for Aarsleff og prosjekterte et anlegg for grunnvannshåndtering som effektivt senket grunnvannet i byggegruven. Det gjorde det mulig å grave ut gruven.

Prosessen var komplisert på grunn av store vannmengder, grunnvannforurensing og krav om reinfiltrering av det oppumpede grunnvannet, men utgravingen var en suksess og ble gjennomført innenfor den prosjekterte tidsplanen.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Kunde:

Aarsleff

Når:

2015–2017

COWIs tjenester:
  • Grunnvannshåndtering
  • Forstudier
  • Myndighetskontakt
  • Design og oppfølging

Ta kontakt

Jan Stæhr
Market Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56402265

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN