et svært 5-årig sanitærforbedringsprogram

Lusaka har satt i gang et svært 5-årig sanitærforbedringsprogram, Lusaka Sanitation Programme, finansiert av EIB, KfW, AfDB, WB og den zambiske regjeringen, med en samlet investering på 240 millioner EUR i nye renseanlegg.

520 kilometer kloakkrør, desentraliserte renseanleggssystemer, 100 offentlige toaletter, ca. 12 000 lokale sanitærenheter og håndtering av avføringsslam.

Prosjektimplementeringen håndteres og overvåkes av en prosjektledelsesenhet i Lusaka Water and Sewerage Company, bistått av en prosjektimplementeringsrådgiver, PIC.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Lusaka, Zambia, Afrika

NÅR:
2016–2021

KUNDE:
Den europeiske investeringsbank (EIB)

Mottaker:
Lusaka Water and Sewerage Company, LWSC

Konsortium:
COWI A/S (prosjektansvarlig), PM Group og Artelia. COWI Zambia (underrådgiver)

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektimplementeringsrådgivning (PIC)
  • Støtte og rådgivning til LWSC om håndtering og overvåking av Lusaka Sanitation Programme
  • Inkl. håndtering og overvåking av flere rådgivnings- og arbeidskontrakter

Ta kontakt

Karsten Vesth-Hansen
Project and Market Director
Water, Denmark

Tel: +45 56402268

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN