Nordens største renseanlegg

En vanlig dag får Ryaverket inn drøyt 4000 liter vann hvert sekund som skal renses i flere trinn før det slippes ut i sjøen. Målt etter mengden vann som renses, er Ryaverket dermed Nordens største renseanlegg. 

I sluttbehandlingstrinnet tvinges vannet gjennom skivefiltre for å fjerne de minste partiklene, deriblant fosfor.

Filtrene må vaskes regelmessig med saltsyre for å opprettholde sin funksjon, og nå har Ryaverket fått et helt nytt saltsyresystem for å sikre bedre funksjon og større sikkerhet i håndteringen av den etsende saltsyren.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Göteborg, Sverige

NÅR:
2015–2016

KUNDE:
Gryaab

COWIS TJENESTER:

  • Prosessutvikling
  • Rørbygging
  • Bygging
  • Elektro og automatisering
  • Bygge- og montasjeledelse
  • Prosjektledelse
  • Risiko og sikkerhet

Ta kontakt

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN