RENSEANLEGGET SOM PRODUSERER FORNYBAR ENERGI

Foto: Halden kommune/ Henrik D. Meyer

Det nye renseanlegget på Refne i Halden kommune omtales av kommunen selv som kommunens største – og viktigste – investering noensinne.

Oppgradering av det gamle renseanlegget var nødvendig for å kunne møte nye krav til rensing av utslipp fra Haldens innbyggere. I tillegg var det nødvendig å utvide det opprinnelige anlegget for å møte en ventet befolkningsvekst i Halden. 

COWI har hatt alle ingeniørfag for prosjektet. Nå har Halden et topp moderne kommunalt renseanlegg som både tilfredsstiller miljøkrav og som kan håndtere utslipp fra 42.000 innbyggere - så byen kan vokse betydelig.

I tillegg til å oppgradere renseanlegget, er det bygget et biogassanlegg i tilknytning til renseanlegget. Det gjør at energi som skapes i anleggets renseprosesser kan brukes til å varme opp bygget – men også til å produsere strøm. På sikt er målet at biogassanlegget skal kobles til et fjernvarmenett og skal dermed kunne forsyne fremtidige nærliggende boligområder med strøm. Dette gir også en økonomisk gevinst for kunden, som sparer utgifter som tidligere har blitt brukt til å kjøre bort og behandle slammet eksternt.

 

Mer om prosjektet

Hvor:

Halden, Norge

Når:

2013 - 2018

Kunde:

Halden kommune

Våre tjenester:
 • Prosess/maskinteknikk
 • Byggeteknikk
 • Elektro-, automasjon- og VVS-tekniske anlegg
 • Brannsikring
 • Akustikk
 • Miljø
 • Energi
 • Bygningsfysikk
 • FDVU (Forvaltning, drift og vedlikehold)
 • Landskapsarkitekt
 • Geoteknikk
 • Utvendig vei, vann og avløpsanlegg. 

Ta kontakt

Erik Johannessen
Market director
Industry and process, Norway

Tel: +47 488 96 684

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN