bærekraftig håndtering av vann og sanitærforhold

Bilde: Rosemary Sheel

Siden 1990-tallet har COWI vært en sentral aktør for å støtte Benins vannsektorprogram, og i 2017 fikk vi i oppdrag å lede den tekniske assistansen til OmiDelta-programmet.

Et sentralt fokus er på bærekraftig urbanisering i deltaene, og i tråd med FNs bærekraftmål nr. 6 er formålet å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030.

Over en fireårsperiode vil OmiDelta-programmet investere 8 millioner euro i teknisk bistand for å redusere fattigdom og forbedre samfunnsøkonomisk utvikling knyttet til blant annet styring, helseforbedring, forventet levetid, studentlæring og likestilling med mer.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Benin, Afrika

NÅR:
2017–2021

KUNDE:
Den nederlandske ambassade, Cotonou

COWIS TJENESTER:

  • Teknisk assistanse innen vann
  • Sanitærforhold og hygiene (WASH)
  • Integrert vannressursstyring (IWRM)

Ta kontakt

Klaus Nuri Møller
Project Director
Water, Denmark

Tel: +45 56401044

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN