Va Skogmo – Gardermoen renseanlegg

Foto: Tore Nyborg, HR Prosjekt AS

Vann Løsninger

VA Skogmo til Gardermoen renseanlegg er et nytt overførings-VA-anlegg dimensjonert for dagens befolkning og fremtidig forventet befolkningsvekst med 50 000 nye beboere i Ullensaker kommune.

VA-anlegget består to stykk 560 mm spillvanns- og trykkledninger og 710 mm vannledning som et reservevann fra HRV. Ledningsanlegget er gjennomført med konvensjonell graving. Det har vært utfordringer med vannfylte grøfter i deler av VA-trasé.

Videre har det vært benyttet retningsstyrt boring, blant annet under E6 (> 200 m), samt rørpressing under jernbane.

Installasjoner i prosjektet er en stor pumpestasjon og en stor trykkøkningsstasjon. I tillegg finnes tre store plassbygde vannkummer og tre stykk plassbygde styringskummer for spillvann.

Prosjektet er tverrfaglig og består av fagene VA, maskin, VVS, vei, SHA, SØK, Grunneiererverv, bygg, elektro, miljøteknikk, naturmangfold, geoteknikk og prosjektledelse.

Fagfolkene i COWI sitter hovedsakelig i Fredrikstad og på Hamar.

Anlegget skal bygges ut videre og vil etter hvert ivareta overføre avløp fra Kløfta til Gardermoen renseanlegg. Først må ny omkjøringsveg fra E6 (Langeland) til Jessheim klarlegges.

MER OM PROSJEKTET

Prosjektnavn:
VA Skogmo-GRA

Prosjektets kunde:
Ullensaker kommune

Prosjektperiode:
April 2017 til 31.12.2020

COWIs tjenester:

 • Prosjekterende VA
 • Maskin
 • VVS
 • Vei
 • SHA
 • SØK
 • Grunneiererverv
 • Bygg
 • Elektro
 • Miljøteknikk
 • Naturmangfold
 • Geoteknikk
 • Prosjektledelse

Ta kontakt

Kjell-Petter Ellingsbø
Senior rådgiver
Water, Norway

Tel: +47 474 54 927

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN