Behandling av personopplysninger i forbindelse med NM i Ingenørd

Opplysninger du oppgir til COWI når du sender inn din pitch i forbindelse med NM i Ingenørd (heretter kalt Konkurransen), er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din deltakelse og kvalifisering videre konkurransen. Vi jobber for at du alltid skal kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av opplysningene.

1. Identitet og kontaktopplysninger for COWI

Du kan i alle sammenhenger kontakte COWI-konsernet i tilknytning til behandling av personopplysninger:

Adresse: COWI A/S (Behandlingsansvarlig)

Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, Danmark

E-post: dataprivacy@cowi.com

Telefon: +45 56 40 00 00

Organisasjonsnr.: 979 364 857

Henvendelser som gjelder vår behandling av personopplysninger rettes til dataprivacy@cowi.com

2. Behandling av personopplysninger

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til følgende formål:

  • Såfremt du aksepterer våre konkurransevilkår og samtykker til deltagelse i konkurransen (noe du gjør ved å sende inn ditt konkurransebidrag), vil vi administrere dine personopplysninger for at vi skal kunne kommunisere med deg om din deltagelse og eventuell kvalifisering videre i konkurranse. Videre, vil vi vurdere ditt konkurransebidrag (pitch), og om hvorvidt den kvalifiserer til å delta i den videre konkurransen. Til dette vil vi bruke personopplysningene: Navn, e-postadresse, video, informasjon om ditt studiested og -retning, CV samt konkurransebidrag (pitch), som alle er personopplysninger du har delt med oss. Hjemmelsgrundlaget for behandlingen av disse personopplysningene skjer på bakgrunn av ditt samtykke i overensstemmelse med personvernforordningen art. 6(1)(a).
  • Konkurransebidrag (pitcher) som kvalifiserer til å konkurrere om tittelen «NM i Ingenørd» vil bli lagt ut på COWI.no, sammen med dit navn, studiested og -retning, slik at publikum kan stemme på sin favoritt. Bidragene vil ikke deles i sosiale medier, med mindre dette er avtalt med deg direkte.  Hjemmelsgrundlaget for behandlingen av disse personopplysningene skjer på bakgrunn av ditt samtykke i overensstemmelse med personvernforordningen art. 6(1)(a). 
  • Dersom du kvalifiserer til å konkurrere om å bli «Juryens favoritt», og potensielt vinne en sommerjobb i COWI, vil vi bruke navn, e-postadresse, video, samt informasjon om ditt studiested og -retning og CV for å ta kontakt med deg for å delta i en screening-prosess med vår Rekrutteringsavdeling. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er personversforordningens artikkel 6 (1)(f), da det er en legitim interesse for COWI å tiltrekke seg dyktige kandidater til arbeidsstyrken vår.
  • Ved utlevering av premie til vinneren av «Årets Ingenørd» vil vi etterspørre dokumentasjon på betalt studieavgift. Denne informasjonen vil bli slettet så snart vi har verifisert den betalte studieavgiften. Behandlingen av denne opplysningen er kun ment som et sikkerhetstiltak for å sikre at vinneren faktisk er en kvalifisert vinner. COWI kan oppheve premietildelingen dersom denne opplysningen er forfalsket, feil eller ikke gis innen rimelig tid. Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av denne dokumentasjon skjer på bakgrunn av personversforordningens artikkel 6 (1)(f), da det er i COWIs legitime interesse å kunne verifisere om vinneren har utført korrekt betaling av studieavgift og dermed er en kvalifisert vinner.

Formålene med behandlingen av ovenstående personopplysninger skal ses i sammenheng med konkurransevilkårene.

 

3. Mottakere av personopplysninger

Personopplysningene nevnt i seksjon 2 kan bli videreformidlet til følgende kategorier av mottakere dersom COWI er lovpålagt dette, eller hvis utleveringen er legitim:

  • Andre selskaper i COWI Group.
  • Offentlige myndigheter som skattemyndigheter, politi og kommuner.
  • Som en del av driften av COWIs virksomhet, kan personopplysningene bli delt med eksterne leverandører, inkludert uavhengige databehandlere og databehandlere.
  • I forbindelse med bruk av COWIs nettsider kan personopplysningene bli delt med tredjeparter i forbindelse med bruk av informasjonskapsler. Vennligst besøk vår side om informasjonskapselpolicy for ytterligere informasjon.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, herunder av hensyn til konkurrensens varighet som fremgår av konkurransevilkårene. Videoer (pitcher) vil slettes når konkurransen er avsluttet, men personopplysninger som navn, cv og e-post vil lagres i opptil 2 år for at COWI skal kunne ta kontakt angående sommerjobb eller jobbtilbud. Dersom du aksepterer et videre rekrutteringsforløp, skjer behandlingen i henhold til vår generelle Privacy Notice. 

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering, sletting og begrensning av de personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å protestere mot en behandling av personopplysninger samt kreve dataportabilitet av disse.  Du har også rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger ved å sende en henvendelse til datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på e-post gjennom overnevnte e-postadresse, eller ved vanlig post. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig.

6. Endringer

Ved endringer av våre tjenester eller i personopplysningsregelverket, vil vi dersom vi har dine kontaktopplysninger gjøre deg oppmerksom på dette. Oppdatert informasjon vil finnes på denne siden.