Vi har planlagt fremtiden siden 1930

Ta et dypdykk i historien vår

KUNNSKAPEN BAK DINE 360° LØSNINGER

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Basert på vår verdensledende kompetanse innenfor teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, løser vi utfordringer gjennom vår unike 360°-tilnærming. Slik skaper vi økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og våre oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Vi kombinerer internasjonal tilstedeværelse med lokal kunnskap for å løse prosjekter overalt i verden – uansett størrelse. Til enhver tid er vi involvert i mer enn 10000 prosjekter globalt og 5000 prosjekter i Norge.

Som selskap har vi 90 års erfaring, og vi er i dag 6700 ansatte globalt, hvorav 1200 jobber i Norge. Vi er ledende innenfor våre tjenesteområder, fordi våre rådgivere er ledende innenfor sine fagfelt. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, skaper vi helhetlige og bærekraftige løsninger for morgendagens samfunn.

Lær mer om hvordan vi skaper et bærekraftig samfunn med høy livskvalitet sammen med våre kunder, samarbeidspartnere og innbyggere i videoen under:

Kontakter og lokale kontorer

Kontaktinfo og kontorsteder