Byfrokost: Grønn og smart eiendomsutvikling, er det lønnsomt?

Velkommen til COWIs Byfrokost!

Snart får Norge kanskje en egen nasjonal smartby-strategi. Men hvordan skal eiendomsutviklere, entreprenører og kommuner sikre at all den grønne "smartnessen" blir lønnsom?

På COWIs Byfrokost rydder vi opp i smart-begrepet og deler perspektiver knyttet til hvordan vi kan lykkes med grønne, smarte og lønnsomme utviklingsprosjekter. Hva står i veien for utviklingen – og hvilke løsninger må vi planlegge for i dag for å lykkes i fremtiden?

COWI inviterer alle som er opptatt av by- og eiendomsutvikling samt grønne og smarte løsninger til byfrokost.

Påmelding påkrevd - klikk her for å melde deg på

PROGRAM:

kl. 08:00-08:20 Registrering og servering av frokost

kl. 08:20-08:35 Fra smarte bygg til smarte byer. Hvor smart er egentlig det gjengse smartbygget i dag? Og hva må til for å koble byggene sammen til smarte byer? Erik Rigstad, Utviklingssjef i Bygninger i COWI

kl. 08:35-08:50 Smarte bygg fra en utviklers perspektiv. Hvilke hindringer står i veien for at vi skal lykkes? Øyvind Moen, Administrerende direktør i Veidekke Eiendom.

kl. 08:50-09:10 Hvorfor trenger Norge en nasjonal smartbystrategi? Han var med å gjøre oljefondet grønnere ved å trekke fondet ut av investeringer i kull. Nå mener han tiden har kommet for at Norge får en nasjonal smartbystrategi – et forslag som skal til behandling på Stortinget 22.mai. Torstein Solberg, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

kl. 09:10-09:25 Fra lønnsom bærekraft til lønnsom "smartness". Höegh Eiendom var tidlig ute med å investere i – og finne lønnsomhet i – bærekraftige utviklingsprosjekter. Men hvordan kan også smartbyprosjektene bli lønnsomme? Christian Geelmuyden, utleiesjef i Höegh Eiendom.

09:25-09:35: Fremtidens mest bærekraftige energiløsninger avhenger av at hele nabolag og områder kobles sammen. Elbiler og internett kan spille nøkkelroller i fremtidens energiløsninger. Harald Hammer, fageksepert solenergi og energilagring i COWI.

09:35-09:45 Avrunding.

Følg arrangementet på Facebook for fortløpende og utfyllende informasjon om arrangementet og foredragene.

Har du spørsmål? Kontakt Janne Walker Ørka, markedssjef for Bærekraftig byutvikling i COWI på JWOR@cowi.com

Om COWIs byfrokoster

COWI har tatt initiativ til å arrangere en serie byfrokoster i norske byer. Den overordnede ideen er å dele innsikt og nye perspektiver knyttet til smart og bærekraftig byutvikling.

Byfrokostene er en møtearena som skal belyse ulike sider av samfunnstrendene og hvilke konsekvenser de har på hvordan vi planlegger byene, byggene og infrastrukturen vår. Spesielt vil byfrokostene ta for seg trender innen grønn mobilitet, smarte byer, energi og klimaendringer.