FNs BÆREKRAFTSMÅL

Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn. I 2006 signerte vi FNs Global Compact. Siden da har vi hvert år laget rapporter om gjennomføringen av sosialt ansvarlig praksis (CSR). Les mer i våre Global Compact-rapporter.

Vi er også sterke tilhengere av FNs 2030-agenda og klimamål.

De 17 klimamålene trådte i kraft i januar 2016. Dette er målsettinger vi må nå innen 2030 hvis vi skal klare å etterlate en bedre klode for fremtidige generasjoner.

Vi vil arbeide kontinuerlig med hvordan våre tjenester kan bidra til å nå de globale klimamålene. Vi har fastsatt fem mål som er særlig knyttet til vår ekspertise og vår forpliktelse til å bidra til en bærekraftig fremtid.

Det viktigste er klimamål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Når det er sagt, henger de 17 målene sammen med hverandre. For å lykkes med ett mål er vi ofte nødt til å gjøre noe med problemer som gjerne er mer knyttet til et annet mål.

ÅPNE GALLERIET NEDENFOR FOR Å SE EKSEMPLER PÅ HVORDAN VI BIDRAR TIL EN MER BÆREKRAFTIG FREMTID

«JEG ØNSKER Å BIDRA TIL AT VERDEN GÅR I RIKTIG RETNING»

Hvordan kan samfunnet avgjøre og måle hvor bærekraftige forskjellige løsninger er? Nå finnes det et nytt verktøy som kan hjelpe med dette. Se videoen med prosjektleder Susanne Vedel Hjuler for å forstå hvorfor hun brenner for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.