Afrika


  • Viktigste tjenester: Fokus på prosjekter for internasjonale givere og renommerte selskaper spesialisert på forvaltning av midler og verdier, vann, miljø og transportinfrastruktur.

Mosambik

COWI Mosambik

Kontoradresse:
Ave. Zedequias
Manganhela, 95, 1st floor
P.O.Box 2242
Maputo
Mosambik

Tlf.:+ 258-21-358 300
joce@cowi.co.mz

Org.nr.: 100009048

Uganda

COWI Uganda Ltd.

Postadresse:
P.O. Box 10591
Kampala
Uganda

Kontoradresse:
Crusader House, 2nd Floor
Plot No. 3
Portal Avenue
Kampala
Uganda

Tlf.:+256 41 34 30 45
ecgs@cowi.com

Org.nr.: 76757