Phan Åge Haugård og Lørn.tech podkast-vert Silvija Seres. Foto: Linda Hesselberg / LØRN

COWIs overvannsekspert Phan Åge Haugård deler innsikt på tech-podkast

09.10.2019

Seksjonsleder for Vann i Oslo, Phan Åge Haugård, gjestet nylig Silvija Seres' podkast, Lørn.tech. Her delte han innsikt om fremtidsrettet overvannshåndtering og den samfunnsøkonomiske nytten av klimatilpasning.

I podkast-episoden snakket Haugård blant annet om overvannshåndtering fra et individperspektiv, spesielt med tanke på kjellerflom og andre skader ved flom - på eiendom og på samfunnet. Hvem har ansvaret?

Hør Podkasten her

– Hvis vi to er naboer, og jeg bor litt høyere i terrenget enn du gjør, så ville regnvannet som falt ned på min tomt forårsaket skader på din. Jeg har ingen økonomiske interesser av å anlegge noen overvannstiltak for å forbedre din situasjon. Så her har vi en veldig stor utfordring. Jeg tror en fremtidig løsning vil være å ha et overvannsgebyr, akkurat som vi har vann- og avløpsavgifter. Dette burde være midler som kom fra kommune og eventuelt stat, sa Phan Åge til Silvija Seres i studio i Fredrikstad.

Haugård har tidligere i år figurert i media med kronikken "Asfaltjungel koster Norge millioner når det regner", og senere i et radiosegment på NRK P1-programmet "Her og Nå" hvor han har delt faglig kunnskap og innsikt innenfor samme tematikk.

Mange kommuner har begynt å få øynene opp for styrtregn, flom, stormflod og overvannsproblematikk, påpeker Haugård.

– Kommunene har fått øyene opp for dette fordi det skaper såpass mye mer problemer i hverdagen til folk når det oppstår flomproblemer. Kravene som kommunene nå setter når de utarbeider og prosjekterer løsninger, gjør at man får fordrøyd mengden med overvann over en lengre tidsperiode.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057