Fra venstre: Sivilingeniørene Trine-Lise Hillestad, Eyvind Hesselberg og Henrik Arntsen på Vann i Fredrikstad.

80 år - og ingen planer om å gi seg

11.10.2019

Da Eyvind Hesselberg begynte i COWI (daværende Østlandskonsult) i 1967 som VA-tekniker, brukte de penn, papir og regnestav på kontoret. I dag jobber han side om side med unge ingeniører som har digitale verktøy i blodet.

– Da jeg var nyutdannet fra Karlsruhe i daværende Vest-Tyskland jeg ble fortalt at det var et kontor i Fredrikstad som hadde bruk for sånne som meg. Det var jo etter krigen og landet skulle bygges, så det var ikke mangel på ingeniørjobber. Jeg ringte en person i Østlandskonsult som etter en kort prat sa at jeg bare kunne begynne, mimrer Hesselberg.

Eyvind ble satt til å jobbe med beregninger av trykksvingninger i vannledninger, stenging av ventiler og stoppepumper. Østlandskonsult ble til COWI, og som 80-åring jobber han fremdeles på kontoret i Fredrikstad med mye av det samme. VA-teknikk har nødvendigvis ikke forandret seg så mye på 50 år, men det har derimot verktøyene. Kollega Henrik Arntsen på VA-teknikk forteller litt om samarbeidet med Eyvind.

– Eyvind bruker stort sett penn og papir, så vi har nok en større kunnskap på dette med teknologi. Vi lærer veldig mye av erfaringer Eyvind sitter med. Når man har vært i bransjen så lenge som han, så kommer man innom mange ulike problemstillinger. Hver gang jeg lurer på noe litt utenom det vanlige, så har han stort sett hatt en lignende problemstilling tidligere. Det er som oftest mindre deler av et prosjekt som krever spesielle beregninger eller vurderinger, hovedsakelig innenfor hydraulikk, forklarer Arntsen.
Administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg, ønsker seg fler av denne typen konstellasjoner.

– I en tid hvor Norges befolkning lever lenger enn noen gang i historien, er det mange av oss som ønsker å bidra. Det er utrolig inspirerende å se team som jobber sammen på tvers av generasjoner, og vinneroppskriften ligger i kombinasjonen lang erfaring og fersk, nyutdannet kunnskap. Vi ønsker oss flere ansatte som Eyvind, sier Berg.

Eyvind Hesselberg (80) har jobbet en mannsalder i COWI, og har ingen planer om å gi seg.

Ikoniske prosjekter

Det har ikke manglet på store prosjekter i løpet av karrieren til Eyvind. Blant de større nevner han Glitrevannverket som fylte 40 år i fjor og leverer drikkevann til Drammen og omegn. Eyvind jobbet på prosjektet i en tiårsperiode med vanntrykk. Forus næringsområde i Stavanger er et annet prosjekt han husker godt.

– Vi skulle legge store kanaler i gammelt jordbruksland som igjen skulle bli til et industrifelt. Dette var på 70-tallet og vi var med på overvannsbiten. Vi fant ut at vi skulle legge kanaler der siden det var så flatt. Noen hadde prøvd seg med rør tidligere, men det gikk ikke. Kanalene er fremdeles i drift, og det har vært en del flommer i området der som har gått bra, så vi må ha gjort noe riktig.

Jobben i COWI har også ført Eyvind ut i den store verden, blant annet til Shanghai i 1995 hvor flere ingeniørfirmaer i samarbeid med verdensbanken bygget et avløpsanlegg for over en million innbyggere. Oppgaven bestod i å samle kloakken og pumpe den ut i den enorme Yangtze-elven.

– Vi satt opp svære firkanta rør på tre og en halv ganger tre og en halv meter, og tre mil med store pumpestasjoner. Det var snakk om at de skulle kunne pumpe 30 kubikkmeter i sekundet. Verdensbanken ville stadig ha veldig tjukke rapporter, så det ble mye jobb med dette. Kineserne hadde tegningene, og vi måtte kontrollere. Verdensbanken hadde overoppsyn med at pengene til prosjektet ble brukt på en fornuftig måte, for det var bistandsmidler inne i dette. Vi opplevde kineserne som veldig flinke.

Eyvind Hesselberg utstyrt med kamera i Shanghai på 90-tallet.

Regnestavens herre

Eyvind beveger seg raskt og høyreist rundt på kontoret, kanskje en effekt av å sykle året rundt til jobb. Han har figurert i lokalavisa Fredrikstad Blad for å ha syklet distansen rundt ekvator tilsvarende to ganger. Og falt i elva én gang. Det er lite som tyder på at Eyvind ønsker å gi seg med det første – hverken med sykling eller jobbing.

– Det er egentlig ikke så mye som har forandret seg i faget på 50 år. Grunnpilarene brukes fortsatt. De som er utdannet i dag får en veldig god utdannelse, og jeg synes det er veldig lærerikt å jobbe med dem. Noe som har vært en omstilling er dette med å sitte i åpent kontorlandskap, men jeg synes egentlig det er veldig greit. Det er kort avstand når jeg skal spørre om noe. Jeg må ofte spørre om databehandling og internett, og sånne ting. Jeg begynte med regnestav, vet du. Jeg hadde en telefon på øret, og så måtte jeg dra på den staven. Man kan si at det er litt annerledes i dag, sier Eyvind og ler.


Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057