Årets COWI Try-studenter skal designe nullutslippsløsninger på Filipstad

02.07.2021

Hvert år dedikerer COWIs sommerstudenter 700 timer på en innovasjonsoppgave. I år skal studentene utforske mulighetsrommet for midlertidige løsninger og hvordan regnvann kan bli en ressurs, på Filipstad i Oslo.

Oslos havn og sjøside har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Det er nå etablert en sammenhengende havnepromenade fra Tjuvholmen til Sørenga, store deler av de gamle havneområdene er transformert til boliger, næring og publikumsattraksjoner, og byen er knyttet tettere til sjøen.

Et av de neste områdene i rekken er Filipstad. Og nettopp Filipstad er kjernen i årets innovasjonsprosjekt som COWIs 11 sommerstudenter skal bryne seg på gjennom sommermånedene.

– I mange år har mye industri knyttet til havnevirksomhet satt sitt preg på bysentrum. Nå står vi inne i et skifte, hvor mange byer ønsker å frigi arealer rundt havnene til byutvikling. Oslo er et godt eksempel, der havnepromenaden har blitt en viktig katalysator for byutvikling. Derfor gleder vi oss til å se løsningene som studentene kommer opp med. Vi håper de gir oss et friskt blikk på havneutvikling – på bærekraftig vis, Svein Ove Svendsen, kundeansvarlig for Oslo Havn i COWI.

Tiårsjubilanten COWI Try

COWIs sommerjobbprogram, COWI Try, gir studenter en forsmak på livet som rådgivende ingeniør og samfunnsplanlegger. I tillegg til å få testet kunnskap i praksis, får de opplæring i verktøy og gode muligheter til å bli kjent med COWIs medarbeidere. I år gjennomføres COWI Try for tiende gang.

En liten knippe av jubileumskullet med COWI Try-studenter. Avbildet er sommerstudentene med kontorsted i Oslo og Fredrikstad. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim


I tillegg til å få jobbe med det teoretiske fra studiene i reelle prosjekter, får studentene bryne seg på noen av vår tids største utfordringer knyttet til grønn omstilling i praksis. I år har nemlig COWI fått med seg Oslo Havn som samarbeidspartner for årets store innovasjonsprosjekt.

Over 700 timer skal studentene, med bistand fra mentorer og veiledere, utvikle innovative og miljøvennlige løsninger for fremtidens nullutslippsbydel på Filipstad i Oslo.

Samfunnsansvar i havnefronten

Filipstadområdet er i dag en del av Oslo Havn – Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Målet er at Filipstad skal bli et forbildeområde for en menneske- og naturvennlig nullutslippsbydel.

Studentene skal komme med innovative innspill til Kvalitetsprogrammet for Filipstad. Det definerer de viktigste miljøprinsippene for den fremtidige byutviklingen av området.

Alternativ 3 fra volumstudiene i illustrasjonsplanen for områdeplan på Filipstad-tomta

Alternativ 3 fra volumstudiene i illustrasjonsplanen for områdeplan på Filipstad-tomta. Illustrasjon: Oslo kommune.

 

– For Oslo Havn er det et samfunnsansvar å bringe inn de unges perspektiver når vi skal transformere havna til fremtidens nullutslippsbydel. Det er jo de som vil bo og bruke området når det står ferdig. Prosjektet har skyhøye miljøambisjoner og må også ta høyde for klimaendringene de neste 100-200 årene. Vi ser virkelig frem til studentenes innspill til planene våre for Filipstad, sier Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn.

Studentene er delt i to grupper, som skal jobbe med å utvikle innovative innspill til temaene Vann som ressurs og Midlertidighet.

– Alle må forholde seg til klimaendringene

En av studentene som skal få bryne seg på innovative løsninger i Oslos havnefront er Nadja Grozdanic (23). Hun skal jobbe med oppgaven som tar for seg vann som ressurs.

Selv har hun lagt tre år bak seg ved NTNUs linje for vann- og miljøteknikk, der de for lengst har fått innføring i hvordan klimaendringer vil påvirke nedbørsmengder.

Nadja Grozdanic. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

 

– Vi har hatt veldig mye om den økte timenedbøren og styrtregnet på universitetet. Klimaendringene er en realitet. Uansett om du er opptatt av miljø og klima eller ikke, så kommer absolutt alle til å måtte forholde seg til klimaendringene. Da er prosjekter som dette viktig. Her kan vi legge premissene tidlig og gjøre det fysiske samfunnet klart for forandringene som kommer, forteller hun.

Vil bringe naturen inn i byen

Hun ser særlig fram til å la seg inspirere av flerfagligheten i prosjektet – og å få innspill fra blant annet fra studenter med spesialisering i byplanlegging, konstruksjon og energi. Samtidig har hun ett lite faglig håp, som hun håper å gjøre plass til på Filipstad.

– Jeg vil veldig gjerne få naturen litt inn i bybildet igjen. Blågrønne løsninger har blitt et trendord, men det må til. Alle miljøfordelene det bærer med seg er en ting, men noe annet er hvor bra det er for folk. Mennesker liker natur – også i urbane kontekster, avslutter Nadja.

Midlertidig suksess på veien til det permanente

Filipstad-området vil etter planen ikke være ferdig utviklet før i 2050. Å finne gode løsninger som bidrar til at folk tar havneområdet i bruk inntil de permanente løsningene er på plass, er derfor viktig.

Noen midlertidige løsninger, installasjoner og tiltak er allerede på plass i Trettenparken.


En av innovasjonsoppgavene vil derfor være å utvikle midlertidige løsninger som får Oslofolk til å ta i bruk havneområdet på Filipstad på kreative måter.

– Som en del av Fjordbyen skal også Filipstad gradvis tas i bruk mens det utvikles. Allerede har vi i Oslo Havn utviklet Trettenparken som er et midlertidig tiltak for å trekke byens innbyggere til området. Vi håper at studentene kommer opp med gode forslag til løsninger på Filipstad, som gir glede til innbyggerne, liv til byen og kommer miljøet til gode, sier Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn.

Om Filipstad

  • skal bygges mellom 2200–3000 boliger.
  • cirka 462 000 kvadratmeter ny bygningsmasse.
  • nye, store offentlige friområder og byrom skal bli bygget, blant annet en bypark på 41 dekar med bademuligheter i fjorden.
  • rundt 9000 arbeidsplasser.
  • Filipstad grenser til Aker Brygge og Tjuvholmen i øst, mot Frognerstranda i vest, og mot Skillebekk og Frogner i nord.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057