Analyse av luftvideodata kan forbedre trafikksikkerheten

En ny programvare – Data From Sky – basert på droneopptak kan forbedre utforming, sikkerhet og trafikkflyt.

21.06.2016

Data From Sky er en spesialisert løsning for automatisk analyse av trafikkaktivitet i luftvideoer utviklet av det tsjekkiske selskapet RCE Systems, med COWI som sentral forretningspartner.

– Programvaren skaper nye muligheter gjennom helautomatisk beregning av en lang rekke trafikkparametere, for eksempel hastighet, tetthet og slusetelling, sier Jonas Hammershøj Olesen, prosjektsjef i COWI. 

500 timer med kartlegging

Programvaren ble oppdaget i en tidlig fase, da RCE Systems ikke var sikker på hvordan selskapet kunne utnytte sitt fulle potensial.

– Siden vi jobber med trafikkartlegging, tenkte vi at vi kunne passe godt sammen, og det gjorde vi, sier Jonas Hammershøj Olesen.

Hittil har programvare utført 500 timer med kartlegging.

– Kvaliteten er svært høy. Med dataene vi allerede har, kan vi snart si noe mer generelt om trafikkatferd. Denne kunnskapen vil bli nyttig for detaljplanlegging i fremtidige prosjekter, tilføyer Jonas Hammershøj Olesen.

MER OM PROSJEKTET

Travel morgen på Christmas Møllers Plads i København. Dataene som trekkes ut her, danner grunnlaget for en ny og bedre trafikkløsning i byer. Se droneopptak fra COWI på Vimeo.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018