Anstein Skinnarland blir Digital utviklingssjef i COWI

05.11.2019

Etter fire år i sjefstolen i buildingSMART Norge, vender Anstein Skinnarland tilbake til COWI. Skinnarland går inn i rollen som Digital Development Director, og får dermed nasjonalt ansvar for digitaliseringsarbeidet i COWI i Norge.

Ansettelsen av Skinnarland er et ledd i COWIs nye globale digitaliseringsstrategi. Divisjonsdirektør Birgit Farstad Larsen er svært fornøyd med å få Skinnarland tilbake i COWI.

– Anstein er en drivkraft når det kommer til å fremme digitalisering i bransjen. I COWI ledet han BIM-arbeidet vårt i 10 år, et arbeid som førte oss i verdenstoppen i bruk av BIM. De siste fire årene har han fått verdifull innsikt i beste praksis fra byggenæringen når det kommer til digitalisering. Nå gleder vi oss til å få han tilbake, sier Farstad Larsen.

Anstein tiltrer stillingen den 1. desember. I tillegg til nasjonalt ansvar for digital utvikling, skal Skinnarland ha en aktiv rolle inn mot COWIs globale digitaliseringsteam.

– Jeg er veldig glad for muligheten til å komme tilbake til COWI. Som digital utviklingssjef får jeg jobbe dedikert med dette jeg har vært opptatt av gjennom hele min karriere - effektivisere og forbedre hvordan vi jobber, ved hjelp av digitale hjelpemidler og teknologi, sier han.

Skinnarland startet i COWI første gang i 1999. Gjennom 17 år i selskapet hadde han en rekke ulike roller, blant annet som prosjektingeniør, kvalitetsleder, prosjektleder, seksjonsleder og sist som avdelingsleder, i tillegg til leder for COWIs fagnettverk for BIM.

– Jeg har vært nesten 4 år borte fra COWI, og det har skjedd mye i både næringen og selskapet siden da. Den gang var det for eksempel ingen som jobbet med VDC. Nå er dette helt annerledes. I høst sertifiseres 14 nye medarbeidere innenfor VDC. Det vil være veldig viktig for meg å bli kjent med dagens COWI og hvordan vi jobber i dag, sier Skinnarland.

Verdens beste digitale byggeprosjekt

Skinnarland har fulgt med på COWI, og har latt seg imponere av digitaliseringsarbeidet blant annet på nye Stavanger Universitetssykehus (SUS2023) og på IPL-prosjektet E6 Kvål – Melhus. I 2018 vant COWI og Nordic – Office of Architecture prisen for verdens beste digitale byggeprosjekt for sine innovative løsninger på nye Stavanger Universitetssykehus (SUS2023) under prestisjetunge Autodesk Excellence Awards.

– COWI er på en spennende digitaliseringsreise. Sett utenifra har de åpenbart dyrket frem en rekke sterke digitale spydspisser. Hele næringen og rådgiverbransjen går gjennom en transformasjon, der bærekraft og digitalisering er de to store driverne. Det stiller store krav til selskapers evne til endringsledelse, sier Skinnarland.

Skinnarland tror at hans ledererfaring og -filosofi fra buildingSMART vil komme til nytte i den nye rollen.

– Jeg tror på at skal vi lykkes må vi jobbe sammen, og vi må styrke interne og eksterne nettverk, som utnytter alles kvaliteter og hvor vi gjør hverandre bedre. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å gjøre dette enklere og mer effektivt. Vi må utnytte dette, og vi må evne å tilpasse oss i et stadig raskere tempo, sier Skinnarland.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057