Kommunikasjonsrådgivere Kristoffer Jakobsen og Ragnhild Heggem Fagerheim tok imot prisen på vegne av COWI.

Bærekraftsdilemmaer henter pris for årets kampanje

03.02.2022

Prisen for Årets kampanje under The Hunt 2022 gikk til COWI for kampanjen "Kunnskapen bak". Det er andre år på rad COWI henter prisen hjem.

Hvert år arrangeres The Hunt av Schibsted-konsernet der de deler ut flere priser knyttet til employer branding, HR og rekruttering.

Gjennom vinteren har dyktige medarbeidere i COWI delt av sin fagkunnskap i kampanjen "Kunnskapen bak". De har vært med å løfte frem noen av de mange dilemmaene vi står overfor når samfunnet skal omstilles.

I kampanjen møtte vi blant annet:

– Jeg tror denne kampanjen har fanget tidsånden gjennom å konkretisere mange av de store dilemmaene vi står overfor når samfunnet skal omstilles. Hvordan skal vi forvalte de verdifulle arealene vi har rundt oss, og hvilken pris skal natur ha sett opp mot de nødvendige infrastrukturprosjektene vi jobber med? Det er krevende temaer vi ikke skal ta i med for lett hånd, sier May Kristin Haugen, kommunikasjonssjef i COWI.

Går flere bærekraftsdilemmaer i møte

Forrige uke lanserte COWI noen smakebiter fra deres nye strategi. Da ble det klart at COWI går vekk fra fossile prosjekter, og samtidig sier nei til prosjekter som ikke bringer verden i en mer bærekraftig retning.

– I den nye strategien har vi tatt svært tydelige valg på hvilke prosjekter vi skal ha i porteføljen. Vi kommer til å gå mange dilemmaer i møte i årene fremover, og jeg synes vi løfter frem kompleksiteten i mange av disse i denne kampanjen. Jeg vil også gi all honnør til medarbeiderne som har medvirket i Kunnskapen bak, for de har virkelig vist godt hvordan disse dilemmaene preger oss alle og vil gjøre det i fremtiden, sier Haugen.

Også i fjor vant COWI prisen for Årets kampanje under The Hunt. Også den belyste ingeniørens rolle i realiseringen av det grønne skiftet. I årets utgave valgte de derimot å i større grad sette søkelys på de krevende veivalgene vi står overfor.

– Det er vel og bra at så mange brenner for bærekraft i dag, men når vi kommuniserer må vi være ærlige på at vi ikke har alle svarene, og at vi vil møte mange problemstillinger fremover der vi må gjøre tøffe valg og avveininger. Mange ble svært engasjerte av tematikken og vi har fått både positive og negative tilbakemeldinger. Det tror jeg tyder på at vi traff en nerve i befolkningen, sier Haugen.

Møt noen av våre dyktige kolleger som delte sin kunnskap i kampanjen her. 

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057

Juryens begrunnelse:

En god kampanje engasjerer og utfordrer. Årets Employer Branding kampanje vekker både tillit, utfordrer og inspirerer leseren gjennom en visuell og sterk fortelling. Videre løfter den frem dilemmaer knyttet til det grønne skiftet. Budskapet er bygge opp med grafikk, videoer og bilder i artikler hvor leseren blir oppfordret til å ta et aktivt valg for å lese videre – noe som er et format som er helt nytt.

Årets Employer Branding kampanje hadde tydelig og definerte målsetninger. De styrket selskapets omdømme og troverdighet knyttet til grønn omstilling. Kampanjen ledet også til flere oppdrag. I tillegg har den vært en døråpner for viktige samtaler med beslutningstakere og kunder om krevende dilemmaer vi står overfor på veien mot lavutslippssamfunnet.