Kontraktsignering med COWI. Prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR og divisjonsdirektør Jesper Asferg i COWI.

Bane NOR velger COWI på Hamar Stasjon

06.03.2023

Kapasiteten og fleksibiliteten på nye Hamar stasjon skal økes. Nå har Bane NOR valgt rådgiver for byggeplanen til Innlandsregionens viktigste kollektivknutepunkt. Tirsdag denne uken signerte Bane NOR kontrakten med COWI.

Oppgraderingen av Hamar stasjon og utbygging av dobbeltspor fra Åkersvika skal bidra til å styrke utviklingen av knutepunktet i Hamar. Oppgraderingen av dagens stasjonsområde skal styrke sømløs overgang mellom tog og andre reisemåter, slik at byttet mellom ulike reiseformer er enkelt og effektiv. Dobbeltsporet vil gi kortere reisetid, flere avganger mellom Hamar og Oslo og økt kapasitet for gods på bane. Strekningen fra Åkersvika til og med Hamar stasjon er på mange måter det siste prosjektet blant flere som til sammen løfter både tilgjengeligheten for Hamar, for hele innlandet og for transport nordover.

–  Vi er svært godt fornøyde med å få med oss COWI AS i det videre arbeidet med prosjektet for Åkersvika - Hamar stasjon. COWI er en erfaren rådgiver som viser svært god forståelse for oppdraget, og hva som kreves for å gjennomføre et komplekst stasjonsprosjekt, sier prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR.

Prosjektet har som mål å styrke knutepunktutvikling, løfte byliv gjennom å utvikle stasjonsområdet, kombinert med ivaretagelse av kulturminner og stasjonsbygningen som grenser mot Åkersvika naturreservat.

Nye Hamar stasjon vil styrke det historiske bysentrum og samtidig fremme ny byutvikling langs Mjøsa. Stasjonens identitet som regionens viktigste trafikknutepunkt vil forsterkes.

Bane NOR har signert kontrakt og COWI for byggeplan for utbyggingen av dobbeltspor over Åkersvika og inn til Hamar stasjon. COWI skal i prosjektet samarbeide tett med arkitektfirmaene Arkitema, LPO og Borhaven.

–  Åkersvika - Hamar Stasjon er et tverrfaglig og komplekst prosjekt. Både under utbygging og ved prosjektslutt skal det lokale bomiljøet, trafikanter, reisende, miljøhensyn og vern av eksisterende stasjonsbygning ivaretas. Dette er et veldig spennende prosjekt, som vi gleder oss til å sette i gang med, sier Jesper Asferg, divisjonsdirektør for Transport og byutvikling i COWI.

Jernbaneanlegget ved Hamar stasjon har behov for fornyelse de kommende årene.. Det er derfor nødvendig med en oppgradering av Hamar stasjon, samt knutepunktet rundt stasjonen. Dette skal bidra til at nødvendig fornyelse, økt kapasitet, og bedre tilretteleggelse for de reisende kan sees på samlet. Blant annet betyr dette at deler av Hamar skysstasjon bygges om, og det vil bli etablert en ny undergang som gir adkomst til plattformene. Undergangen vil gå på tvers av sporområdet, helt fra stasjonen til den nye bydelen langs Mjøsa.

Byggestart er satt til 2025, og stasjonen skal etter planen stå ferdig i 2029. 

Det nye knutepunktet skal bindes funksjonelt og estetisk sammen mot bysentrum og på tvers av sporbarrieren. Dermed blir stasjonen et bindeledd mot Mjøsa og den nye bydelen Hamar strandsone med Innlandet Science Park, som forventes vedtatt i løpet av 2023. Planen inneholder blant annet etableringen av et nytt torg i forlengelse av undergangen fra stasjonen. Hamar stasjon er en viktig pådriver av bærekraftig utvikling i henhold til Bane NORs Bærekraftstrategi 2021-25.

Ta kontakt

Jesper Asferg
Senior Vice President
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 909 21 540