BEDRE TEKNOLOGI FOR FREMTIDENS BYER

27.11.2020

Åtte av verdens mest lovende og innovative teknologibedrifter er valgt ut til å være med i akseleratorprogrammet Urbantech. De får mulighet til å skalere og utvikle løsningene sine gjennom en intens og skreddersydd akselerasjonsprosess i samarbeid med COWI og andre bedrifter.

Ifølge FN forventes det at opptil 70 prosent av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050. Dette skaper store utfordringer og krever nye innovative og digitale løsninger som kan snu bygg, anlegg og byutvikling i en mer effektiv og bærekraftig retning.

Innovasjonsprogrammet Urbantech er grunnlagt av COWI, VKR Holding/VELUX og EWII og støttes av danske Realdania og Industriens Fond. Hensikten er å hjelpe utvalgte entreprenører slik at de kan videreutvikle egen teknologi og virksomhet og samtidig lete etter svar og løsninger på store samfunnsutfordringer som klimaendringer og ressursknapphet.

INNOVATIVE PARTNERSKAP

Nå er åtte lovende og innovative nystartede teknologibedrifter fra hele verden valgt ut til årets program. De vil utgjøre et viktig løft for utviklingen av teknologibaserte løsninger for fremtidens bærekraftige byer – i Norden og ellers i verden.

Oppstartsbedriftene har ulike innovasjonstilnærminger, alt fra avanserte materialer til innovativ bruk av sensorer, nye metoder for prosjekt- og ressursforvaltning i byrommet og nye måter å oppnå strategisk innsikt på basert på dataflyt. Det dreier seg altså om teknologi som kan anvendes i full skala, og som innebærer betydelig bærekraftsgevinst for byer over hele verden.

COWI har inngått partnerskap med fire av oppstartsbedriftene, i samarbeid med Velux og Ewii:

Breeze Technologies jobber med kunstig intelligens og "tingenes internett" for å samle inn informasjon om hyperlokal luftkvalitet og klimadata som kan hjelpe byer og bedrifter med å utforme mer effektive handlingsplaner for ren luft.

Det tysk-baserte CAALA utvikler digitale plattformer for energibesparende og klimanøytrale bygningsdesign beregnet på prosjektutviklere, porteføljeforvaltere og arkitekter.

InfoTiles tilbyr en plattform for håndtering av sensordata, som kan være relevant for både oppkoblede biler, smarte bygg og smarte vanninitiativer. Og finske VisiLean utforsker skybaserte mobilapper som plattform for effektiv planlegging og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.

(Du finner en fullstendig liste over utvalgte oppstartsbedrifter nedenfor.)

DIGITALE FRONTFIGURER

Lars-Peter Søbye, administrerende direktør i COWI, ser programmet som en mulighet til å lære av hverandre:

"Morgendagens vinnere er de digitale frontfigurene. For både små og store bedrifter. Og det er ingen tvil om at utviklingsmiljøet rundt oppstartsbedrifter er svært inspirerende for COWI. Som bedrift får vi innsikt i nye teknologier – også utenfor vår egen bransje – og smidigheten og kreativiteten vår settes på prøve. Fjorårets program viste hvor mye begge parter kan lære av hverandre når det gjelder å skape innovative løsninger som er både kommersielt og miljømessig bærekraftige", sier han.

URBANTECH GIR BEDRE FORRETNINGSRESULTATER

Dette er andre gang Urbantech-programmet gjennomføres. Den første runden, i 2019, førte til en rekke pilotsuksesser, blant annet nye bruksområder for transparente solceller, sensorer som forbedrer inneklimaet, og sensorbasert teknologi som minimerer geoteknisk usikkerhet i megaprosjekter. Og for mange av oppstartsbedriftene har samarbeidet styrket den økonomiske utviklingen.

FAKTA OM URBANTECH

Urbantech-programmet løper over totalt tre år, og hvert år inviteres et knippe oppstartsbedrifter innen urban teknologi til å bli med i det tre måneder lange akselerasjonsprogrammet og et påfølgende alumnusprogram. Nystartede teknologibedrifter både i Norden og internasjonalt kan søke.

Dette er andre gang programmet gjennomføres. Første gang var sommeren 2019. BLOXHUB vil være felles arena for alle fysiske arrangementer, men på grunn av covid-19 vil store deler av programmet i 2020 bli holdt virtuelt.

Formålet med Urbantech er å knytte dansk styrke innen arkitektur, design og byutvikling til internasjonal ekspertise, teknologisk innovasjon og forretningsutvikling.

Urbantech er grunnlagt av COWI, VKR Holding/VELUX og EWII, som alle legger ned tid, talent og ressurser i programmet. Urbantech støttes også av de danske filantropiske organisasjonene Realdania og Industriens Fond.

Programmet drives av Rainmaking i samarbeid med BLOXHUB, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center og Amazon Web Services. Rainmaking står for driften av programmet.

Les mer på urbantechprogram.io

OPPSTARTSBEDRIFTER I URBANTECH 2020

Breeze Technologies
Pilotpartnere i Urbantech: VKR/VELUX og COWI

Breeze Technologies er teknologisk ledende innen luftkvalitetssensorer, -data og -analyse. Oppstartsbedriften samler inn informasjon om hyperlokal luftkvalitet og klimadata for å hjelpe byer og bedrifter med å utforme mer effektive handlingsplaner for ren luft ved bruk av kunstig intelligens og "tingenes internett".

CAALA
Pilotpartnere i Urbantech: VKR/VELUX og COWI

CAALA tilbyr en digital plattform for energibesparende og klimanøytrale bygningsdesign beregnet på prosjektutviklere, porteføljeforvaltere og arkitekter. Det digitale verktøysettet hjelper beslutningstakere med å optimalisere den miljømessige og økonomiske ytelsen til nye bygninger og renovasjonsprosjekter i alle livsløpsfaser og spiller dermed en avgjørende rolle i avkarboniseringen av bygge- og eiendomsbransjen.

CLIMAID
Pilotpartnere i Urbantech: EWII og VELUX

CLIMAID samler inn data om inneklima og kvalitativ tilbakemelding fra brukerne og prosesserer denne informasjonen for å sørge for bedre bomiljø tilpasset sanntidsbehov hos brukerne og, ikke minst, for å redusere energi- og vedlikeholdskostnader og dermed oppnå en mer bærekraftig ytelse gjennom hele livssyklusen.

InfoTiles
Pilotpartnere i Urbantech: COWI og EWII

InfoTiles tilbyr en prisvinnende løsning som strømmer data på tvers av sensorer, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder osv., med tanke på kontinuerlig sanntidsanalyse og -modellering. Dette gjør det mulig å handle basert på informasjon generert av kommunen og offentlige tjenester, med analyser og prediksjoner, slik at det blir mulig å oppnå smartere og mer bærekraftige byer.

Linc
Pilotpartnere i Urbantech: EWII og VELUX

Linc er en digital infrastruktur for bærekraftige bygg og byer. Gjennom utvikling av skybasert maskinvare gjør Linc det mulig med detaljert overvåking og kontroll av energi og andre bygningsparametere. FM-ledere, energikonsulenter og strømselskaper kan optimalisere ressursforbruket med enkle verktøy, ved å diagnostisere mangler, identifisere vedlikeholdsproblemer og maksimere bruken av rene fornybare energikilder.

Solartes
Pilotpartnere i Urbantech: VELUX og EWII

Solartes utvikler smarte vinduer som automatisk regulerer inneklimaet og reduserer energitapet. Dette oppnås gjennom bedriftens unike smarte materiale, som høster og lagrer solenergi om dagen og frigjør energien som varme om natten.

VisiLean
Pilotpartnere i Urbantech: COWI

VisiLean er en skybasert tjeneste innen byggeledelse, som legger til rette for mer effektiv planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Tjenesten gir entreprenører, kunder og arbeidsledere en nøyaktig sanntidsvisning av gjeldende prosjektstatus.

WattGlass
Pilotpartnere i Urbantech: VELUX

WattGlass tilbyr innovative og bærekraftige beleggløsninger for glass og andre substrater som brukes i produksjonsprosesser. Ved å erstatte farlige materialer tilbyr vi et renere og tryggere produksjonsmiljø med reduserte driftskostnader. Beleggene fra WattGlass er fullstendig vannbaserte og benytter kommersielt skalerbare prosesser til å levere funksjonelle overflater i industriell skala.

PROGRAMPARTNERE

Realdania

Realdania er en dansk filantropisk organisasjon med ca. 155 000 medlemmer. Organisasjonens formål er å forbedre livskvalitet ved å forbedre det byggede miljøet – de fysiske omgivelsene i hverdagen vår. Siden 2000 har Realdania støttet mer enn 3350 prosjekter med mer enn 18 milliarder danske kroner. Lær mer: realdania.dk

Industriens fond

Industriens fond er en dansk filantropisk stiftelse som jobber for å styrke dansk næringlivs konkurranseevne. Dette gjøres innenfor områder som internasjonalisering, innovasjon, kompetanseutvikling, utvikling og anvendelse av ny kunnskap og implementering av ny teknologi. Lær mer: industriensfond.dk

COWI

COWI er en ledende konsulentgruppe som skaper verdier for kunder, mennesker og samfunn gjennom vår unike 360° tilnærming. Med eksperter i verdensklasse innen teknologi, miljø og økonomi griper vi tak disse utfordringene fra mange ulike vinkler for å skape mer sammenhengende løsninger for kundene våre. Lær mer: cowi.no

VKR Holding

VKR Holding A/S er et holding- og investeringsselskap. Vi skaper verdier gjennom investeringer og eierskap i bedrifter som utvikler, produserer og markedsfører produkter som er nyttige for samfunnet. Produktene våre sørger for dagslys, frisk luft og bedre miljø i menneskers hverdag. VKR Holding er morselskapet i VKR Group, som omfatter forretningsområder som takvinduer og skylights (f.eks. VELUX), vertikale vinduer og dører (f.eks. VELFAC og Rationel) og termisk solenergi (Arcon-Sunmark). Lær mer: vkr-holding.com

EWII

EWII-konsernet er det lokale energiselskapet i Trekantområdet i Danmark. EWII-konsernet bidrar til å forme fremtiden for energibransjen og spiller en viktig rolle i utviklingen av fremtidens intelligente løsninger og bærekraftige energiteknologi. Gjennom energi skaper vi fremtidens samfunn. Vi investerer ansvarlig og fremsynt i utviklingen av samfunnet. Lær mer: ewii.com

 

BILDER FOR PRESSEN

Last ned alle bildene og logoene våre i utskriftskvalitet på pressesiden vår her: urbantechprogram.io/press

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018