Bedrifter må være sentrale aktører i det grønne skiftet

For en uke siden møttes oppunder 100 næringslivsfolk og den danske energi-, forsynings- og klimaministeren hos COWI i Lyngby i Danmark. Her debatterte de hvordan næringslivet kan bidra til en kostnadseffektiv, grønn omstilling samt rammebetingelsene som må til for at Danmark skal kunne holde sin posisjon som internasjonal frontfigur innenfor bærekraftig utvikling.

Danmark har lenge vært foregangsland for fremming og implementering av grønne initiativer. COWI fasiliterte en debatt om «lille Danmarks» ambisjoner om å forbli en internasjonal stormakt i det grønne markedet.

– Det krever et bredt samarbeid, og man kan som kjent ikke danse alene – det er i hvert fall ikke et pent syn, konkluderte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i sin innledende tale om neste skritt i det grønne skiftet.

– Danmarks klima- og energipolitikk må involvere kloke og ambisiøse steg mot det grønne skiftet, sa ministeren. Vi må styrke forskningen på fremtidige energiløsninger og modernisere energiavgifter, slik at de fremmer og ikke hindrer det grønne skiftet. Vi starter et nytt kapittel i Danmarks energipolitikk.

Bedrifter må være sentrale aktører i det grønne skiftet

Bedrifter spiller en sentral rolle

Direktør for Industry and Energy i COWI, Brian Seeberg, la vekt på at det er viktig å knuse siloer og i stedet fremme arbeidet på tvers av sektorer. Hver bedrift har sitt eget unike perspektiv, og det er mye å vinne når flere aktører blir en del av den grønne fortelling.

Foruten energiministeren var det blant paneldeltakerne representanter fra Ørsted, HOFOR, Vestas, Grundfos, PKA og COWI som debatterte hvordan næringslivet kan bidra til den grønne agendaen og levere innovative løsninger ved å være i dialog med det politiske system. 

Energieffektivitet og bærekraftig energi må gå hånd i hånd

Vestas fokuserte på behovet for teknologisk innovasjon for å bevare Danmarks globale eliteposisjon. Senior Public Affairs Manager Ask Møller-Nielsen fra Grundfos påpekte at vi må huske at energieffektivitet er like viktig som bærekraftig energi.

– Jeg blir litt bekymret, sa han, når jeg hører fraser som: «Hvorfor spare på energien når den er grønn?» Det finnes en rekke muligheter til å forbedre energieffektiviteten i bygninger og i produksjon. Vi er minst 15 000 dansker som arbeider med å lage energieffektive løsninger.

Vi må ikke glemme kraftverkene

Thomas Dalsgaard fra Bioenergy & Thermal Power i Ørsted fastslo at ryktet om kraftverkenes død er sterkt overdrevet, fordi vi fortsatt vil være avhengig av kraftverkene i lang tid. De må derfor ikke gå i glemmeboken når energipolitikken utarbeides.

– Kraftverkene er der når det ikke er vind, sa han. De drives nå med biomasse, slik at de også er en del av det grønne skiftet.

De felles synspunktene for paneldeltakerne var behovet for å tenke langsiktig, å huske på hvor man utmerker seg, og å fremme sine sterke sider for å fortsette i førersetet.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018