Ny BIM-modell samler alle fagdisipliner på jernbaneprosjekter

Et nytt samhandlingsverktøy kan lagre massive datavolumer fra 3D-modeller og andre informasjonsfiler på tvers av disipliner. Modellen utviklet av COWI er tilgjengelig for alle som deltar i pågående jernbaneprosjekter. Målsettingene er mer fleksibilitet, tidsbesparelser og smidigere samarbeid.

16.05.2017

Det store jernbaneprosjektet Ringsted–Fehmarn i Danmark er blant de første infrastrukturprosjektene som bruker COWIs BIM-samhandlingsmodell.

Modellen kan inneholde sanntidsinformasjon og 3D-modeller på tvers av disipliner og fra alle bidragsytere – entreprenøren, leverandørene eller COWIs avdelinger.

– 3D-elementer i standardprogrammer er ofte utilstrekkelige fordi de ikke fanger opp motstridende grensesnitt på tvers av disipliner. Dette gjorde at vi utviklet en samhandlingsmodell, som integrerer bru, veg, vann, installasjoner og andre relevante disipliner i full 3D, sier Jesper Sørensen, COWI, BIM Manager på prosjektet.

– Det setter oss i stand til å lage en representasjon som er så nøyaktig at alle grensesnittkonflikter kan identifiseres, og fordelene er mer fleksibilitet, tidsbesparelser og smidigere samarbeid, sier han.

Første del av strekningen fra Ringsted til Nykøbing Falster ble nylig levert til entreprenøren, M.J. Eriksson.

3D-samhandling avdekker motstridende elementer

Den langsiktige planen er at COWIs BIM-samhandlingsmodell skal kunne håndtere 24 BIM-parametere. Jernbanestrekningen Ringsted-Nykøbing Falster anvender sju av dem, hvorav den ene er 3D-samordning.

– 3D-samordning tilbyr langt bedre muligheter for å håndtere grensesnittkonflikter fordi mange konflikter ikke blir identifisert før elementer vises i oppriss, hvor de faktisk vil bli plassert. Slike konflikter er ikke mulig å oppdage i 2D-design, sier Sørensen.

For å forenkle arbeidsprosessene og dialogen mellom partene gjennomføres konstruksjonsgjennomganger med BaneDanmark og entreprenøren i 3D-sanntid, noe som betyr at rettelser og tillegg legges direkte inn i modellen. Videre planlegger COWI å integrere den fjerde dimensjonen – tid – noe som har vist seg å være svært vellykket i bygningssektoren på prøveprosjekter.

BIM krever disiplin og konsistens

Selv om den nye programvaren tilbyr et prosjekt en rekke fordeler, stiller den også noen ny krav til prosjektmedlemmene.

For å optimalisere BIM er det vesentlig at alle parter som leverte data til prosjektet, følger de definerte filstrukturene, forklarer Sørensen:

– I en perfekt BIM-modell ville alle levere sitt design i 3D – alt fra bruer til elektriske anlegg og dyregjerder, sier han.

– Dessuten er det avgjørende at alt er gjort ferdig i god tid før fristen for å ha nok tid til å sammenstille dataene og korrigere eventuelle grensesnittkonflikter.

Bransjen trenger en felles standard

Søren Husted, Vice President i COWI avdeling Railways and Metros, er sikker på at BIM vil ha stor betydning for jernbanesektoren, både med hensyn til kvalitet og gjennomføringstid. Riktignok har COWI tatt et viktig skritt med BIM-samhandlingsverktøyet, men han mener det er behov for en felles modell og felles leveringsstandarder.

– Vi trenger det hvis bransjen skal utnytte BIM maksimalt. Hvis vi hadde en felles modell og felles standarder, ville vi sluppet unna med å gjøre ting bare én gang, fra planlegging til drift,og vi ville unngå å miste betydelig verdi hver gang prosjektet skifter hender, forklarer Husted.

Vi har skapt vår egen samhandlingsmodell, men så snart det blir utviklet en felles standard, kommer COWI til å ta i bruk den. Og vi bidrar gjerne med vår kunnskap til den.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018