Grønn og smart eiendomsutvikling, er det lønnsomt?

En egen nasjonal smartby-strategi er nå til behandling på Stortinget. Nesten "alle" i byggenæringen snakker om smarte og bærekraftige bygg. Men hvordan skal eiendomsutviklere, entreprenører og kommuner sikre at all den grønne "smartnessen" blir lønnsom?

Markedssjef for Bærekraftig byutvikling i COWI, Janne Walker Ørka, tror eiendomsutviklere og rådgivermiljøer opplever at det er en stor etterspørsel etter kunnskap om den faktiske lønnsomheten i slike prosjekter.
– Dersom lønnsomheten fremstår som for fjern, og investeringene virker for høye, så kan det være en klar hindring mot at eiendomsutviklere planlegger med ny teknologi og bærekraftige løsninger. I dag ser vi at bærekraftige bygg jevnt over ikke koster veldig mye mer, i tillegg til at de gir høyere avkastning enn ikke-miljøvennlige bygg. Vi tror det samme vil bli gjeldende for smarte by- og eiendomsutviklingsprosjekter, sier Janne Walker Ørka.

Eiendomsutviklere går fra grønt til smart

På byfrokosten vil to eiendomsutviklere dele sine perspektiver. Øyvind Moen, administrerende direktør i Veidekke Eiendom, vil fortelle om hva han mener at står i veien for en smartere eiendomsutvikling – og om hvorfor han mener at det er verdt å satse på. Veidekke har blant annet nå et av landets smarteste bygg under planlegging, Lysgården, som baserer seg på banebrytende teknologi.

Christian Geelmuyden, utleiesjef i Höegh Eiendom, vil fortelle om hvorfor de og AF Eiendom allerede i 2011 valgte å legge miljølisten høyt for området HasleLinje. Den gang besluttet de å bygge med minimum BREEAM Very Good-sertifisering på alle nybygg. To av de siste byggene har fått karakteren Excellent og det neste planlegges som Outstanding. Men hvilken avkastning har de fått på de grønne investeringene? Og hvordan kan de bruke erfaringene herfra for å også utvikle lønnsomme, smarte byområder? 

En nasjonal Smartbystrategi banker på døra

Torstein Solberg, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, var med å gjøre oljefondet grønnere ved å trekke fondet ut av investeringer i kull. Nå mener han tiden har kommet for at Norge får en nasjonal smartbystrategi – et forslag som behandles på Stortinget fra 22.mai. Om Norge får en egen smartbystrategi vil avgjøres 29.mai – samme dag som byfrokosten arrangeres.

– Det er et stort behov for en nasjonal smartbystrategi som viser hvordan en bedre kan tilrettelegge for at det offentlige og næringslivet samarbeider, og sikrer virkemidler som kan tilrettelegge for en stor satsing på felles, åpen og sikker smartbyinfrastruktur, heter det Stortingsforslaget, som kan leses i sin helhet her.

Solberg vil fortelle mer om hvorfor Norge trenger en Smartby-strategi på COWI Byfrokost.
I tillegg vil COWIs utviklingssjef for Bygninger, Erik Rigstad, dele kunnskap og perspektiver på hvordan eiendomsutviklere nå skal lykkes med overgangen fra grønne til smarte bygg, og videre til smarte byer. Fagekspert innenfor solenergi og energilagring i COWI, Harald Hammer, vil snakke om fremtidens smarte energiløsninger og hvilke muligheter disse representerer for eiendomsutviklere.

Byfrokosten finner sted på COWI hovedkontor på Hasle, i Karvesvingen 2, 29. mai fra kl. 08.00 – 09.45. Frokost blir servert.

Om COWIs byfrokoster

COWI har tatt initiativ til å arrangere en serie byfrokoster i norske byer. Den overordnede ideen er å dele innsikt og nye perspektiver knyttet til smart og bærekraftig byutvikling.

Byfrokostene er en møtearena som skal belyse ulike sider av samfunnstrendene og hvilke konsekvenser de har på hvordan vi planlegger byene, byggene og infrastrukturen vår. Spesielt vil byfrokostene ta for seg trender innen grønn mobilitet, smarte byer, energi og klimaendringer