Bygger energieffektivt logistikksenter på 8300 m2 i Tromsø

25.08.2020

COWI skal stå bak BREEAM-miljøsertifiseringen når Nord-Norges største logistikksentral reises i Tromsø. – Vi vil bidra til at Posten når sine bærekraftsmål, sier energirådgiver Vibeke Hammervold.

Det kommende året skal Posten og Bring bygge det som blir Nord-Norges største logistikksentral for brev-, pakke- og posthåndtering. Anlegget skal etableres på en tomt på totalt 33 mål, hvor det også skal etableres ny kai for M/S Norbjørn.

På oppdrag fra totalentreprenør Econor AS, skal COWI prosjektere flere av løsningene på prosjektet. COWI har rollen som BREEAM AP, som blant annet innebærer kontroll og oppfølging av tiltak slik at prosjektet blir miljøsertifisert. I tillegg har selskapet ansvar for fagene bygningsfysikk, energi og akustikk.

Helhetlige miljøløsninger og lavt klimafotavtrykk

Bygget BREEAM-sertifiseres til nivå "Very good" og det legges vekt på gode helhetlige miljøløsninger. Regiondirektør i Posten, Torstein Stormo, beskrev i en pressemelding ulike grep som skal bidra til at prosjektets klimafotavtrykk blir så lavt som mulig – både i bygge- og driftsfasen.

– Det skal installeres et nytt moderne sorteringsanlegg og det legges opp til økt bruk av fossilfrie biler. Det er beregnet en reduksjon i CO2-utslipp med 93 tonn som følge av samordnet transport mellom dagens virksomheter.

Vibeke Hammervold, energirådgiver og BREEAM AP i COWI, forteller at sertifiseringen favner om en rekke aspekter ved planleggingen, byggingen og driftingen av bygget.

– BREEAM-sertifiseringen stiller en rekke krav til energi, miljø og kvalitet, der et mål er å oppnå energiklasse A. I tillegg er materialvalg viktig i prosjektet. Vi skal dokumentere fravær av miljøgifter i materialene, med fokus på å bruke Svanemerkede produkter eller Ecoproduct-metoden ved valg av materialer.

Store flater og bygningskropp

Byggets utforming gjør det også litt mer krevende å bygge energieffektivt enn på ordinære bygg: Den store bygningskroppen på hele 8300 m² skal i hovedsak være på ett plan.

Energirådgiver Vibeke Hammervold i COWI.

 

– Det gjør at bygget har et stort fotavtrykk og ikke er særlig kompakt. De store flatene på yttervegger, tak og gulv gjør det litt mer krevende å bygge energieffektivt. I tillegg vil bygget ha flere store porter, der det kan bli en del varmetap. Funksjonskrav her kan gå på bekostning av bedre varmetekniske løsninger.

Hammervold forteller at det derfor er viktig å få på plass en god og helhetlig styring av tekniske anlegg. Sertifiseringen tar også for seg avfallshåndtering på byggeplass.

– Vi skal ha et stort fokus på avfallshåndtering på byggeplass med høy sorteringsgrad av byggavfall.

Stor interesse for BREEAM-bygg i Tromsø

Lokalt i Tromsø opplever energi- og BREEAM-rådgiver Hammervold en økende interesse for miljøsertifisering av bygg.

– Vi ser det er en spesialistrådgiverkompetanse som blir mer og mer etterspurt. Det begynner å ta seg veldig opp i Tromsø, man merker pågangen. Også Tromsø kommune er i gang med å sertifisere ett av sine nye byggeprosjekter.

Blant pågående BREEAM-prosjekter i Tromsø, jobber COWI i dag også med sertifisering av Sommerlyst barne- og avlastningsboliger og AC Marriott Vervet hotell.

Byggearbeidene for Postens logistikksenter vil starte opp andre halvår i 2020. Produksjonsanlegget skal være driftsklart i slutten av 2021.

– Posten ser fremover og ønsker å ha et fokus på bærekraft og klimavennlige løsninger. Vi ser frem til å bidra til at Posten og Bring når sine klimamål, sier Hammervold.

OM BREEAM

  • Er en forkortelse for Building Research Establishment Environment Assessment Method.
  • Det er det vanligste verktøyet for miljøsertifisering av bygninger i Norge i dag.
  • Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.
  • Sertifiseringen har fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
  • Prosjektet samler poeng ut ifra hvor godt den leverer på ulike kriterier innen følgende kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057