Bilde: Henning Larsen Architects

Nytt byområde vil bli varmet opp med overskuddsvarme fra laboratorier

Hvorfor ikke bruke overskuddsvarme fra røntgenapparater til oppvarming av vann i private boliger? Et nytt EU-finansiert prosjekt for lavtemperert fjernvarme utvikler bærekraftige løsninger som sørger for bedre utnyttelse av kjøleenergi, overskuddsvarme og fornybar energi i fjernvarmesystemet.

16.11.2017

Om ikke lenge skal innbyggerne i Brunnshög, en ny bydel utenfor Lund i Sverige, få fjernvarmen sin fra overskuddsvarmen til to lokale forskningslaboratorier.

Brunnshög består av lavenergibygninger, og her vil Kraftringen Energi AB utvikle et fjernvarmesystem som kan konvertere svært lave temperaturer til romvarme det meste av året.

Løsningen er en del av det EU-finansierte prosjektet Cool District Heating, som skal utvikle og teste nye løsninger for lavtemperert fjernvarme i Høje Taastrup i Danmark og i Lund i Sverige.

Varmtvann med overskuddsvarme fra røntgenapparater

Vannet i Brunnshög skal varmes opp ved hjelp av kjøleenergi og overskuddsvarme fra forskningslaboratoriet Max IV, som har noen av verdens kraftigste røntgenapparater.

Også European Spallation Source (ESS), som er under oppføring, kommer til å spille en vesentlig rolle i fremtidens energisystem i Brunnshög, og for bydelens nær 40 000 innbyggere.

Området bygges ut i faser, og Kraftringen har som mål å kunne varme opp alle bygninger med lavtemperert fjernvarme innen 2050.

– I første omgang tester vi hvordan vi kan utnytte overskuddsvarme fra Max IV i en rekke bygninger i et mindre område, forteller prosjektleder Göran Strandberg fra Kraftringen AB. Når den tilstøtende forskningsenheten ESS er i drift fra 2020, vil det være overskuddsvarme nok til å forsyne hele Brunnshög.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Sverige

NÅR:
Oktober 2017 – desember 2021

PARTNERE:
COWI A/S og COWI AB
Kraftringen Energi AB
Lund kommune
Lunds universitet
LKF – Lund Kommunes Fastighets AB
Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.
Høje-Taastrup kommune
Logstor A/S
Alfa Laval Corporate AB
Euro Heat & Power

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018