COWI får i oppdrag å utvikle Campus Albano i Stockholm

Campus Albano i Stockholm skal bli et vitenskapelig nav for over 15 000 studenter og forskere. Campusen skal integreres i det omkringliggende parklandskapet. Det store prosjektet kjennetegnes av en kompleks geometri og tunge konstruksjoner.

21.04.2017

COWI har fått i oppdrag av Akademiska Hus, som er byggherre for universitetslokalene, å ta ansvaret for en rekke disipliner, blant annet geoteknisk materiale til prosjekteringen av bygninger, gater og ledninger.

I Albano kommer det totalt til å bli bygd 150 000 kvadratmeter universitets- og høgskolelokaler, hvorav 50 000 kvadratmeter er forbeholdt student- og forskerboliger.

Målsettingen er å skape et attraktivt utdannings- og forskningsmiljø som utgjør et nav i forbindelsen mellom KTH og Stockholms universitet. Bygningene skal integreres i det omkringliggende parklandskapet med grønne tak og store grønne terrasser.

– Det er morsomt å være med og bidra til utviklingen av campus Albano, å forvandle området fra et nedlagt industriområde, som det er i dag, til et levende utdanningsmiljø med mange grønne lunger, sier Johan Ström, prosjektlederr i COWI.

Utfordrende oppdrag i vente

I tillegg til å bli et attraktivt læremiljø med utdannings- og forskningsfasiliteter skal det også bygges 1000 boliger for studenter og forskere og lokaler for kommersielle tjenester som restauranter og kafeer.

COWIs oppdrag omfatter komplett systemhåndteringsprosjektering for byggekonstruksjoner samt detaljprosjektering av grunnmurer og kjellere i tre av de fire bygningene. COWI er også ansvarlig for det geotekniske materialet til prosjekteringen av bygninger, gater og ledninger.

– Oppdraget inneholder utfordringer i bygningenes komplekse geometri samt tunge konstruksjoner som skal spenne fritt over store forelesningssaler og aularom. Denne typen komplekse prosjekter som del av byutviklingen er i tråd med vår ambisjon å kunne tilby riktig kompetanse for å tilføre verdier til prosjekter, sier Håkan Adelwald, divisjonssjef i bygnings- og eiendomsavdelingen i COWI.

Arkitekter for universitetslokalene er BSK Arkitekter samt Christensen & Co Arkitekter.

Campusen skal etter planen stå klar til innflytting i 2020.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018