COWI fyller 90 år: – Et jubileum som forplikter

27.11.2020

Svært mange kjenner nok til prosjekter som Frognerbadet, Gardermoen lufthavn, Hålogalandsbrua, Fornebubanen og Storebæltbrua. De rådgivende ingeniørene i COWI har gjennom mange tiår påvirket lokalsamfunn gjennom vannforsyning, infrastruktur og byutvikling. I år feirer selskapet 90-årsjubileum. – Det forplikter, sier konsernsjef Lars-Peter Søbye.

Det første prosjektet var renoveringen av et nedslitt, københavnsk teater – Scala. Siden er det gått slag i slag for det danske rådgiverkonsernet COWI, som i årenes løp har bidratt med teknisk kunnskap, planlegging og innovasjon til mer enn 50 000 prosjekter i 175 land.

Den utenlandske delen av prosjektkatalogen forteller blant annet om store infrastrukturprosjekter i India og flere Afrikanske land; om verdens største renseanlegg, Kuryanovo i Moskva, om utvikling av energiforsyning og avfallshåndtering i afrikanske og asiatiske land, og om ikoniske bruer og bygningsverk. Blant disse er Hålogalandsbrua i Norge, Stonecutters Bridge i Hongkong, Mersey Gateway i Storbritannia og Oculus i New York.

STARTEN PÅ ET NORSK EVENTYR

Listen over norske ikoner er også lang: Fra Gardermoen lufthavn til Regjeringskvartalet, fra Fornebubanen og store veiprosjekter til klimastrategier for hovedstaden og opprydding av Bergens største fjorder.

Det er nok ikke mange som vet at en av Oslos store sommerattraksjoner, Frognerbadet, er en viktig del av COWIs historie. Badet ble tegnet av den anerkjente arkitekten Frode Rinnan, som blant annet har tegnet ikonet Bislett stadion. Da Frognerbadet i 1956 ble åpnet, var det COWIs aller første prosjekt i Norge.

I en eldre brosjyre kalt "COWI Sportsanlæg 1930-1990" kunne man lese om hvordan en norsk ingeniør hadde invitert med seg Ostenfeld & Jönson (navnet på COWIs grunnleggere) inn i planleggingen av et stort badeanlegg i Frognerparken, like ved Vigelandsparken. Anlegget var et stort utendørs badeanlegg med fire basseng, hvorav det ene var et 50x20m konkurransebasseng der den ene veggen var "fri", med mulighet for å se svømmerne under vannet gjennom store vinduer i bassengveggen. For å hindre sprekkdannelse i den frie veggen, ble bassenget spent med Freyssinet-kabler. Det var et forspenningssystem som Ostenfeld & Jönson hadde introdusert i Danmark i 1948, men som først og fremst hadde blitt brukt på større bruprosjekter.

Utdrag fra en eldre brosjyre som omtaler COWIs bidrag på Frognerbadet.

 

I brosjyren kan man videre lese:

"På et tidlig stadium dukket tanken om å forspenne konkurranse- og publikumsbassenget opp. Som kjent går denne metoden ut på at en ved å oppspenne høyverdige stålkabler, forankret i kvalitetsbetong, gir denne så store trykkspenninger at strekkspenninger, og derved sprekker, praktisk ikke kan oppstå når konstruksjonen blir belastet.

Vi henvendte oss i denne anledning til de danske rådgivende ingenører Ostenfeld & Jönson, og sammen med dette firma ble det utarbeidet en del sammenlignende overslag, som viste at forspenningen også hadde økonomiske fordeler".

Og med det hadde COWI satt sine første spor også i Norge.

STARTER NORSK BRUKARRIERE I FREDRIKSTAD

Videre har COWIs ingeniører satt preg på Norge i en rekke ulike fagområde: Fra renseanlegg og vannforsyning i by og på landet til brannsikkerhet i norske stavkirker og akustikk i Nationaltheatret. Også brukunsten, som er blant COWIs internasjonale merkevarer, har markert seg i Norge. Av nyere prosjekter har COWI signert Hålogalandsbrua samt at de jobber med designet av fjordkrysningen over Bjørnafjorden. Men historien strekker seg lengre tilbake.

Den 18.august 1957 åpnet daværende kronprins Olav den flotte Fredrikstadbrua. Med dette hadde COWI utført sitt første bruprosjekt i Norge. I dag er Fredrikstadbrua tatt med i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Brua er ei buebru i stål med 23 spenn, en totallengde på 824 meter og et hovedspenn på 196 meter. Brua krysser Glomma, Norges lengste elv, og forbinder Gamlebyen med Fredrikstad sentrum.

Cinematisk utsyn over Fredrikstadbrua under bygging.

 

COWI har utført prosjektering og beregning av stålkonstruksjoner og forspent betong. I mars 2016 startet Statens Vegvesen et større vedlikeholdsarbeid på brua, hvor de blant annet reparerte stål- og betongkonstruksjonene, og erstattet dagens fortau med gang- og sykkelbane. Brua fikk et nytt elektrisk anlegg og splitter ny effektbelysning, som nå kan nytes av forbipasserende sene sommerkvelder.

INGENIØRKUNST SOM MÅ STÅ TIDENS TANN

For COWIs konsernsjef Lars-Peter Søbye gir 90-årsjubileet anledning til refleksjon:

– Når COWI kan feire 90-årsjubileum, er det uttrykk for at vi har klart å være relevante i samtiden, men også at vi er i forkant av den fremtidige utviklingen. For når vi bygger en bru, må den naturligvis oppfylle et nåtidig behov. Men siden bruer har en levetid på 100 år, er vi nødt til å vurdere og integrere løsninger som er holdbare i svært lang tid.

Han fortsetter:

– Kjernen i COWIs arbeid er denne evnen til å bidra med kontinuerlig utvikling, sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, i store deler av verden. I dag handler det kanskje mindre om bruer og mer om det grønne skiftet og bærekraftig utvikling av samfunnet. Ikke desto mindre er oppgaven den samme: å bringe ekspertisen vår på banen og bidra til å skape innovative løsninger. For det er når vi kombinerer vitenskap og teknologi at vi virkelig kan skape nye, fremtidssikre og holdbare løsninger som gjør verden til et bedre sted å leve, sier Lars-Peter Søbye.

Selskapets drøyt 6500 medarbeidere er i dag spredt over mer enn 20 steder over hele verden, med hovedkontoret i Lyngby, samt Norges hovedkontor i Oslo.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057