COWI-ingeniører bygger ferdig gangbru i Rwanda

COWI-ingeniører bygger ferdig gangbru og gir opplæring på landsbygda i Rwanda sammen med den frivillige organisasjonen Bridges to Prosperity.

Det lille, isolerte samfunnet ved Rugusa i Rwanda feirer nå åpningen av den splitter nye 60 meter lange gangbrua over Akanyaruelven takket være ingeniørtemaet bestående av ti kolleger fra rådgivningsfirmaet COWI og den frivillige organisasjonen Bridges to Prosperity. Etter forsinkede tømmerleveranser, utfordrende terrenger og daglige tordenskurer arbeidet fem COWI-medarbeidere fra London (tidligere Flint & Neill) og fem fra København utrettelig sammen med det lokale byggeteamet for å gjøre ferdig den hengende gangbrua på bare to korte uker.

Det lille samfunnet ved Rugusa, som består av cirka 850 personer, har per dags dato mistet 20 mennesker på grunn av mangelen på en sikker overgang over Akanyaruelven, og bare i 2016 krevde elven tre liv. Elven er umulig å krysse i regntiden. Det betyr at barna ikke kommer seg på skolen, og at bøndene ikke får solgt avling eller dyr på markedet. Tidligere spente de en midlertidig trebru over elven, men den ble oversvømt eller skylt helt bort av elven med jevne mellomrom. Den nye Rugusa-brua vil bidra til stabil og sikker adgang til skolegang, handel og legehjelp i mange år fremover.

I tillegg til å bygge brua prioriterte teamet å lære opp lokale arbeidere og dele kunnskap med dem. Faustin, en lokal arbeider som jobbet på prosjektet, samarbeidet tett med COWIs Construction Manager for å lære å bruke en rekke forskjellige elektroverktøy, lese tekniske tegninger og arbeide i høyden, og han var en viktig brikke da bruplaten ble lagt. Med lønna, kunnskapen og erfaringen fra Rugusa-bruprosjektet vil Faustin greie å komme inn på et ingeniørprogram på universitetet til høsten. Viviane, en annen lokal arbeider fra Rugusa, vil kunne ta med seg de tekniske ferdighetene hun lærte under Rugusa-bruprosjektet, i jobben hun har med å arbeide på offentlige veger i Rwanda.

Før teamet ankom til landet, ble underbygningen med utgraving, murte landkar, tårn og kabelforankringer gjort ferdig av lokale arbeidere. Utførelsen av overbygningen omfattet å fastsette nedbøyingen av kablene for å få nødvendig klaring til høyvannsnivået, prefabrikasjon av bruplate og nettinggjerde samt tilbakefylling av rundt 90 kubikkmeter av gravitasjonsfundamentet med stenfylling.

Brua har fire kabler med 1¼ tommer i diameter, forankret i gravitasjonsfundamenter på elvebreddene. To kabler er brukt til gangvegen, og to kabler er brukt til rekkverket. Mesteparten av bruplaten ble prefabrikkert for å begrense arbeidet i høyden til et minimum. Svingkonstruksjonen er laget av en SHS-tverrbjelke i stål, med spikerslag og planker lagt i lengderetningen langs spennet. For å forenkle byggingen ble nettinggjerdet og en brukant også prefabrikkert før montering – en praksis COWI-teamet foreslo og gjennomførte.

Ian Firth, styreleder i Bridges to Prosperity UK Trust og Director i COWIs brudivisjon i England tilføyer: – Jeg er svært stolt av teamet som nettopp er vendt hjem fra Rwanda. Brua er så mye mer enn bare en konstruksjon over en elv for innbyggerne i Rugusa. Den nye brua vil være med på å bringe økonomisk fremgang, adgang til legehjelp, utdanning og viktige markeder. Og viktigst: Den skaper en sikker overgang.

Dette er det femte Bridges to Prosperity-prosjektet COWI har fullført rundt om i verden, deriblant tre i Rwanda, ett i Nicaragua og ett i Panama.

Om Bridges to Prosperity

Bridges to Prosperity gir adgang til helsepleie, utdanning og markeder ved å lære lokalsamfunn å bygge gangbruer over elver som er umulige å krysse. Vi viser hva arbeidet betyr for oss gjennom en forpliktelse overfor lokalsamfunnet og brua som varer lenge etter innvielsen.

Siden begynnelsen av 2001 har organisasjonen støttet eller bygd over 200 gangbruer i 20 land og har således hjulpet over én million mennesker. Bare i Rwanda har organisasjonen kartlagt over 300 steder som trenger bruassistanse, og har ti bruprosjekter planlagt allerede for 2017.

Ta kontakt

Ida von Huth Friis
Specialist
Communication, BL International, Denmark

Tel: +45 31502850