Frøy Walberg Sandness er en av pådriverne bak COWIs deltakelse i Ålesund USSC lab. Hun opplever at COWI allerede har begynte å høste frukter av samarbeidet med FN-laben, gjennom konkrete smartbyprosjekter og etablering av et solid og mangfoldig nettverk.

COWI inn i FNs smartbylab i Ålesund

28.06.2019

COWI har inngått intensjonsavtale med FNs nye laboratorium for smarte og bærekraftige byer, som skal etableres i Ålesund.

Som den andre av sitt slag i verden, skal FNs nye smartbylab bre seg ut over 1300 kvadratmeter når den står klar hos Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Prosjektet har fått navnet Ålesund UN Smart Sustainable Cities Lab (USSC lab).

– Vi ser at dette prosjektet treffer veldig godt på COWIs konkrete satsingsområder innenfor FNs bærekraftsmål, blant annet smarte og bærekraftige byer samt utfordringer knyttet til vann, avløp, arealbruk og transport. Som partner skal vi arbeide med å tydeliggjøre retningen i arbeidet på laben og vi skal komme tettere på samarbeidspartnere som deler vårt engasjement for smartby-satsing i Norge og internasjonalt, forteller Frøy Walberg Sandness, som er landskapsarkitekt i COWI og en av pådriverne bak COWIs partnerskap med FN-laben.

COWI jobber nå med å identifisere konkrete prosjekter, der de kan materialisere sin kunnskap om smarte og bærekraftige byer sammen med andre sterke aktører.

– Vi kan bidra med kunnskap om elektrifisering, tolking av big data, kartlegging innenfor bærekraftsparametre, areal- og transportplanlegging eller andre relevante utviklingsprosjekter, forteller Frøy Walberg Sandness.

Smartbysamarbeid med innovative partnere

Et av hovedmålene til USSC lab er å bedre byers evne til å kunne nå FNs bærekraftsmål gjennom smartbyløsninger. Det er nettopp dette som er hovedmotivasjonen til at COWI ønsker å støtte laben.

– Vi har allerede opparbeidet oss en solid kompetanse på smarte byer, og har mye å bidra med i en slik smartbylab. Det handler om å bruke moderne teknologi for å gjøre byer og lokalsamfunn mer bærekraftige og menneskevennlige. Nøkkelen til å få dette til, er samarbeid mellom ulike innovative aktører, sier Frøy og påpeker at COWI allerede har dialog om flere konkrete prosjekter.

Digitale svar på vannutfordringer

USSC-laben i Ålesund skal bli en møte-, lærings- og utviklingsarea. Det overordnede målet er å nå FNs bærekraftsmål gjennom nye smartbyløsninger.

Før etableringen av smartbylaben i Ålesund, ble kommunen kartlagt av FN. De vurderte da hvordan Ålesund kommune oppfylte ulike mål blant FNs bærekraftsmål. Kartleggingen viste blant annet at Ålesund kommune har særlige utfordringer innenfor vann og avløpssektoren. De er blant flere norske byer som sliter med store lekkasjer i vannledningsnettet sitt.

– Med utgangspunkt i laben kan COWI blant annet bidra med vår ledene teknologi og kompetanse innenfor vannrensing. Her vil ny materialteknologi og digital smartstyring bidra til å sikre at vann- og avløpssystemer utvikler seg i takt med verdens økende vannbehov og byenes vekst. I et slikt arbeid ønsker vi å samarbeide med andre innovative aktører i markedet, sier Walberg Sandness.

Hun tror at pilotprosjekter lettere vil kunne realiseres i Ålesund enn i andre større byer.

– En fordel med Ålesund er at det er en relativt liten by, som gjør det lettere og mindre komplekst å teste ut nye løsninger. Man kan enklere sette piloter i drift i mindre områder her enn for eksempel i Oslo sentrum, sier Walberg Sandness.

Hun understreket samtidig at den viktigste faktoren er Nye Ålesund kommune sin sterke vilje til å tenke stort og satse målrettet mot å bli en mer bærekraftig kommune. I tillegg finnes det tilgang på relevant kompetanse i regionen.

– Må lykkes i byene

Så langt har 14 ulike selskaper signert en intensjonsavtale med FN-laben. Nettverksbygging mellom disse aktørene vil være en viktig del av arbeidet, forteller Walberg Sandness.

– Innen 2050 vil minst halvparten av verdens befolkning bo i byer. De må ha tilgang på energi, systemer for mobilitet, rent vann, helsetilbud og gode avløpssystemer. Tett samarbeid med akademia, næringsliv og det offentlige er en viktig suksessfaktor. Fellesnevneren hos aktørene som nå er med, er et ønske om å konkretisere planene sine rundt bærekraftsmålene gjennom teknologi og innovasjon, sier Walberg Sandness.

Ta kontakt

Frøy Walberg Sandness
Landskapsarkitekt
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 45449715