COWI inngår avtale om oppkjøp av Arkitema Architects og rykker opp i toppen av den nordiske superligaen

29.11.2018

COWI har inngått avtale om oppkjøp av Danmarks største arkitektvirksomhet for et tresifret millionbeløp. Målet er å levere enda bedre, vakrere og mer sammenhengende løsninger innenfor byutvikling, bokvalitet, klima og bærekraft.

- 1 pluss 1 blir 3 i denne handelen, sier konsernsjef i COWI Lars-Peter Søbye: - Vi har allerede hver for oss ledende posisjoner i markedet, men sammen kan vi spille hverandre enda bedre og levere innovative og integrerte løsninger av høy kvalitet til kundene. Dessuten åpner kjøpet opp for nye utviklingsmuligheter for medarbeiderne våre.

COWI har ca. 6 700 medarbeidere, mens Arkitema 1. januar 2019 vil bringe omlag 550 nye medarbeidere inn i virksomheten som en selvstendig forretningsenhet.

Arkitema Architects arbeider med bolig, urban design, kontor, helse- og undervisningsbygg, og er blant annet kjent for Sluseholmen, et stort byutviklingsprosjekt i Københavns Havn.

Sterk eier – stor selvstendighet

Adm.dir. hos Arkitema Architects Peter Hartmann Berg gleder seg over avtalen: - Med COWI får vi en sterk eier som kan åpne nye markeder for oss og være med å utvikle virksomheten. Samtidig beholder vi vår sterke merkevare og virksomhetskultur. Vi gleder oss til å presentere alle de nye mulighetene for våre kunder og medarbeidere.

Konsernsjef hos COWI Lars-Peter Søby begrunner særlig oppkjøpet med kundenes krav til helhetlige løsninger, samt de globale megatrendene som gir nye utfordringer og muligheter:

- De globale megatrendene, og særlig behovet for bærekraft, stiller stadig høyere krav til de løsningene vi skal levere. Kjøpet gjør at vi i enda større grad kan levere hele paletten av både teknikk og design i én helhetlig leveranse med et høyt kvalitetsnivå.

Hos Arkitema konstaterer man at det har vært en konsolidering i bransjen de siste årene, og at det har blitt lengre mellom de uavhengige, selvstendige rådgiverne som partnere på store prosjekter. Dessuten ser de attraktive muligheter i å bli en del av et konsern med sterk skandinavisk base og global rekkevidde:

- Avtalen sikrer at vi alltid har en sterk ingeniørpartner, uansett hvor vi operer. Sammen kan vi vinne markedsandeler både lokalt og globalt, drevet av urbanisering, digitalisering og klimaendringer, sier adm.dir. Peter Hartmann Berg.

Arkitema kan på sin side, med sin sterke tilstedeværelse i for eksempel Sverige, bidra til å styrke COWIs gjennomslagskraft på en rekke lokale markeder.

Enkelhet for kunden

Spesielt private byggherrer, men også flere offentlige kunder innenfor byggevirksomhet og infrastruktur, etterspør konsulenthus som kan påta seg ansvar for hele prosjektet, og ikke bare deler av det:

- Vi har allerede svært dyktige arkitekter ansatt for å levere rådgivning, men med kjøpet av Arkitema får vi tilført spisskompetanse og en slagkraft som gjør oss bedre i stand til å levere de integrerte løsningene kundene etterspør - og de kan få alt sammen hos oss, sier konsernsjef i COWI Lars-Peter Søbye.

- COWI og Arkitema Architects er en god match fordi begge virksomheter er blant markedslederne, vi setter faglighet og kvalitet høyt, vi har en skandinavisk kultur og verdier som matcher. Dessuten kjenner vi hverandre fra en rekke prosjekter og har mange års erfaring i bransjen, sier konsernsjef Peter Hartmann Berg.

COWI har vært på markedet i nesten 90 år, mens Arkitema fyller 50 år til neste år.

Avtalen om oppkjøpet av Arkitema har blitt sendt til godkjennelse hos konkurransemyndighetene, som ventes å komme med et svar i løpet av et par måneder. Den omfatter en konfidensialitetsklausul om prisen.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057