Prosjekt- og markedssjef Vibeke Nossum i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim.

 

COWI inngår samarbeid med sirkulære Loopfront

09.03.2021

Ved å involvere Loopfront i miljøkartleggingen til COWI, iverksettes resirkulering og ombruk i praksis, tidlig i prosesser. – Loopfront gir grønnere prosjekter, sier prosjekt- og markedssjef Vibeke Nossum i COWI.

Loopfront er en digital ombruksplattform hvor man kan overvåke, samarbeide, dokumentere og rapportere alt tilgjengelig materiale i byggeprosjekter til resirkulering, ombruk og salg i en databaseløsning.

Målet til Loopfront er å redusere avfall globalt, og stanse den kontinuerlige utnyttelsen av naturressurser. Det være seg materialer som betong, leire, gips, tre, glass, metaller, plast, eller møbler.

– Vi har utviklet en plattform for ombruk av byggematerialer og møbler. Den legger til rette for gjenbruk, redesign og resirkulering. Plattformen forenkler og sikrer samarbeid mellom aktører innen bygg- og anleggsbransjen, og senker dermed terskelen for å komme i gang med slike sirkulære prosjekter, forteller daglig leder Michael Curtis i Loopfront.

Alle sirkulære aktiviteter blir rapportert og gir oversikt over avfall, klimagassreduksjon, utslipp og sparing i kroner og øre.

– Loopfront gir grønnere prosjekter. Vi kan kartlegge byggematerialer og inventar og slik kan vi dokumentere om det egner seg til gjenbruk. I tillegg til kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer kan vi kartlegge med tanke på gjenbruk av byggematerialer og interiør samtidig. Dette vil gi våre kunder økonomisk besparelse, økt gjenbruk, reduksjon i klimagassutslipp, og bidra til å nå nasjonale og internasjonale klimamål, sier Nossum.

Rom for forbedring

I 2020 mottok Loopfront to millioner kroner i støtte fra Enova til videre utvikling av plattformen og en europeisk lansering. Ifølge organisasjonen Circular Norway er 2,4 % av norsk økonomi sirkulær. Det gir rom for forbedring.

– Det handler om å redusere byggavfall. Avfall fra bygg- og anleggsnæringen tilsvarer 1,95 millioner tonn i 2019 og de fleste offentlige byggherrene har som mål å redusere byggavfall. Man sier gjerne at vi ikke skal ha avfall i fremtiden, man skal se på det som ressurser hvor alt brukes om igjen i en eller annen form. Det ønsker vi å bidra til. Ved å bruke Loopfront verktøy ønsker vi å utnytte potensiale i byggenæringen for ombruk, fortsetter Nossum.

Selv om ombruk er en økende trend i byggebransjen, er det fremdeles flere juridiske barrierer for hva som kan gjenbrukes og ikke. Miljøstiftelsen ZERO har i sitt innspill til regjeringens handlingsplan for sirkulærøkonomi tatt til orde for endring av Tek 17-frskriften for å forenkle dokumentasjonskrav for ombruk av byggematerialer, som flere oppfatter som for strenge i dag.

– Hvis man skal bruke materialer om igjen i dag trenger man CE-markering, som betyr at materialets tekniske egenskaper er dokumenterte, eller man trenger et sertifikat fra Sintef. Det sier seg selv at mye av dette koster, sier Nossum.

Avtale om å gå sammen om tilbud

Det er i dag mange ulike aktører som benytter seg av plattformen til Loopfront, blant annet Oslo kommune, Trondheim kommune, Omsorgsbygg, NTNU, Obos og Undervisningsbygg.

I mars 2021 skal Loopfront ha gjennomført kartlegging av et større antall bygninger både i Trondheim- og Oslo-regionen, som begge deltar i et nasjonalt ombruksnettverk.

  

Michael Curtis, daglig leder i Loopfront. Foto: Loopfront.

 

– For å starte opp et ombruksprosjekt, må man først vite hvilke ressurser man faktisk har, og i hvilken stand de er. Materialkartlegging er derfor første steg. Da registreres materialene i plattformen, og man får full oversikt over prosjektets sparepotensiale. Loopfront beregner hvor mye CO2 og hvor mange kilo avfall som spares, i tillegg til å estimere kostnadsbesparelser ved ombruk, sier Curtis.

Loopfront og COWI ser nå på fremtidige muligheter sammen.

– Vi holder på å rigge oss for å ta et større volum for ombrukskartlegging. Vi tilbyr verktøyet i større ombruksprosjekter, både i forbindelse med miljøkartlegging av bygg, men også i forbindelse med større prosjekter hvor byggherre stiller krav til klimagassutslipp. Hvis vi har en stor skole som skal ombygges kan vi tilby å kartlegge det eksisterende bygget for å se hva som kan brukes av materialer og inventar i det nye, sier Vibeke Nossum.

– Nye, sirkulære forretningsmodeller krever samarbeid. COWI har mye kompetanse som er nyttig for Loopfront og vice versa. Sammen kan vi oppnå mye. Vi ser nå etter passende prosjekter sammen, og forventer også at det kommer flere forespørsler når det kommer endringer i lovverket.

Ta kontakt

Vibeke Nossum
Project Director
Environment and waste, Norway

Tel: +47 951 54 182