COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

COWI overtar det rådgivende ingeniørselskapet AnkoNova, som spesialiserer seg på transport i Stavanger-regionen. Oppkjøpet styrker COWIs posisjon innenfor transport og byutvikling på Sør-Vestlandet, og danner grunnlaget for en ny vegavdeling.

Større vekst og høyere markedsandeler innenfor transport på Sør-Vestlandet er blant COWIs strategiske mål. Med oppkjøpet av AnkoNova vil COWI ta en betydelig større del av det lokale markedet, og vil muliggjøre deltakelse i flere av de store flerfaglige prosjektene som er ventet i regionen.

Viktig strategisk milepæl

Lars Erik Hauer, divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI, beskriver oppkjøpet som en strategisk milepæl.

– Oppkjøpet av AnkoNova er en viktig strategisk milepæl for COWI. Det er i tråd med vekststrategien vi har innenfor divisjon Transport og byutvikling, hvor vi også er tydelige på at vi skal styrke COWI sin satsing i Stavanger-regionen. Sammen har vi nå et sterkt og kompetent team med et betydelig større fotavtrykk i det lokale markedet. Vår markedsvekst på Vestlandet gjør det også mulig for COWI å konkurrere om større, flerfaglige prosjekter i regionen, sier Hauer.

– Viktig med en slagkraftig avdeling lokalt

Avtalen for oppkjøpet ble signert 26. september, med effekt fra 2. oktober. 9. oktober møttes partene i Oslo hvor de gjennomførte en integrasjonsworkshop. Selskapet vil være et heleid datterselskap i COWI frem til årsskiftet. Da vil COWI opprette en ny veg-avdeling i Stavanger, som vil bestå av åtte medarbeidere. To av disse overføres fra dagens VA-avdelingen i Stavanger.

Frode Wiggen, leder av Vegenheten i COWI, forteller at lokal tilstedeværelse i markedet er viktig for å vinne de store prosjektene i regionene.

– Det kommer mange større prosjekter i Rogaland-området, og det har vist seg at det er viktig å ha en slagkraftig avdeling lokalt. Som en del av et større miljø kan vi angripe markedet med lokale ressurser som styrer og koordinerer prosjektene, samtidig som vi kan dra på hele COWI-nettverket for å få tilstrekkelig kapasitet og den beste kompetansen, sier Wiggen.

Han forteller at de over tid har forsøkt å etablere et vegmiljø i Stavanger.

– På Sør-Vestlandet har vi et marked som vi ønsker å ta en større bit av. Det henger sammen med satsingen vi gjør fra før på veg, og kompletterer samtidig satsingen vi har gjort på infrastruktur i Kristiansand, sier Wiggen.

God match med felles visjoner

Torbjørn Erland har vært daglig leder i AnkoNova de siste to årene, og vil bli avdelingsleder for den nye vegavdelingen i Stavanger fra nyttår. Han beskriver selskapene som en god kulturmatch, og vektlegger selskapenes felles visjoner for utvikling som viktige.

– AnkoNova er et relativt lite firma spisset mot vegbygging. Samtidig har vi lenge sett at det i dagens marked blir flere store og flerfaglige prosjekter. For å kunne utføre de store prosjektene, er man avhengig av en større organisasjon. Vi har samarbeidet tett med VA-avdelingen i Stavanger lenge, vi utfyller hverandre bra og samarbeider svært godt. Nå vil vi i tillegg kunne dra på kompetanse fra hele Norge – og verden. Det gleder vi oss veldig til, sier Erland.

Samlokaliseringen vil finne sted så snart som det er praktisk mulig.

– Vi ser svært frem til å sitte i et større og mer flerfaglig miljø, og vi gleder oss til å jobbe enda tettere sammen. Vi ønsker å være med på de store og spennende vegprosjektene, det er mye som skjer i markedet i hele Rogaland, sier Erland.

Fakta om oppkjøpet

  • AnkoNova er et rådgivende ingeniørselskap med spesialisering innen transport.
  • Selskapet ble grunnlagt i 2000, har seks medarbeidere og har hatt Statens Vegvesen som sin hovedkunde.
  • Frem til nyttår vil selskapet være et heleid datterselskap i COWI.
  • Fra januar vil vegenheten opprette en egen avdeling i Stavanger. Daglig leder i Ankonova, Torbjørn Erland, vil lede avdelingen.
  • Den nye vegavdelingen er et strategisk grep for å ta en større andel av markedet på Vestlandet.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057