Administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg. Foto Ragnhild Heggem Fagerheim

COWI leverte tidenes beste første halvår under korona – nå lyser de ut 100 stillinger

18.08.2020

Til tross for at korona-våren gav ett av historiens tøffeste kvartaler på verdensbasis, viste COWIs regnskapsbøker grønne tall. Nå skal rådgiverfirmaet ansette oppunder 100 nye ingeniører og rådgivere over hele landet.

Da administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg, pakket sammen før sommerferien, var tallene i regnskapet grønne. Faktisk ble det turbulente halvåret vi nå har passert, historiens beste første halvår i COWIs regnskapsbøker. 

– Det har gått over all forventning. Vi har levert tidenes beste første halvår i COWI. Januar startet litt tregt, men etter det har det guffa på fortløpende og akselerert videre gjennom koronakrisen. 

For dette takker han de ansatte, og deres sterke innsats i en krevende periode.

– Først og fremst er jeg ekstremt imponert over det vi har fått til, og det er jeg utrolig takknemlig for. Makan til fantastiske medarbeidere skal en lete lenge etter. De har jobbet som barnehagelærere, skolelærere og rådgivere parallelt. Samtidig viser våre medarbeidermålinger at det sosiale samholdet og engasjementet har gått fra høyt til skyhøyt gjennom våren.

Administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg. Foto Ragnhild Heggem Fagerheim

 

Et intenst arbeid ble igangsatt for å unngå permitteringer.

– Den viktigste grunnen til å kjempe, er våre medarbeidere. Uten dem er vi ingenting. Den iherdige innsatsen fra medarbeiderne og den felles dugnaden som er gjort internt, er også hovedårsaken til at vi ikke har måttet permittere noen i løpet av korona-krisen, sier Weydahl Berg.

Nye satsingsområder – etterlyser nå spesialistkompetanse

I løpet av de to månedene før fellesferien, vant rådgiverselskapet over 80 nye rammeavtaler, i tillegg til flere store prosjekter innenfor bygg, transport, byutvikling, vann og miljø. Nå satser rådgiverselskapet på å hente inn nærmere 100 nye prosjektledere, rådgivere og ingeniører gjennom høsten.

Divisjonsdirektør for Bygninger i COWI, Birgit Farstad Larsen, merker særlig godt etterspørselen etter spesialkompetanse. Det gjelder flere fagområder, men særlig tre felt utmerker seg: Sykehus, fornybar energi og kompetanse innenfor energieffektive bygg.

– Vi jobbet aktivt med markedsarbeid under koronakrisens mest intensive fase, som resulterte i mange nye jobber. Nå henter vi inn flere folk. Det handler likevel ikke kun om rekruttering for å øke kapasitet, men om å finne riktig kompetanse, sier Farstad Larsen.

Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør for Bygninger i COWI.

 

Hun utdyper:

– Vi ønsker å skaffe oss spisskompetanse på noen områder der vi ser et stort potensial. Parallelt ser vi at vi skal transformere noe av kompetansen vi allerede har. Markedet endrer seg, og vi ønsker å styrke og spisse kompetansen vår innenfor visse områder som blir viktige for våre kunder de kommende årene.

Attraktiv sykehuskompetanse

Hun forteller at de nå går ut med mange spesialiststillinger. Flere av disse er knyttet til generell sykehus- og laboratoriekompetanse, ITB og massivtre, samt støtteressurser til prosjektledere. I tillegg ser hun et stort behov for å rekruttere prosjektledere, spesielt de som er interessert i å jobbe med tverrgeografiske team i og utenfor Norge.

– Vi har mange sykeprosjekter under utarbeidelse, deriblant Akuttsykehuset på Hjelset, Storbylegevakta, Stavanger Universitetssykehus, Bergen (BUS), Drammen sykehus. I tillegg vant vi et betydelig antall rammeavtaler nå før sommeren. Vil skal fortsette å vokse innenfor sykehus- og helsebygg, og investerer derfor i å styrke oss på dette området.

Fornybar frammarsj

Et annet område de søker spesialkompetanse til, er fornybar energi. De siste årene har selskapet hatt en sterk satsing på fornybar energi, som har resultert i en rekke spennende prosjekter og nybrottsarbeid.

– Det skjer enormt mye i dette markedet, særlig på Vestlandet, hvor man har store elektrifiseringsprosjekter. Vi har en stor satsing på fornybar energi som går på tvers av alle fagområdene og divisjonene våre.

Til sist håper Farstad Larsen å komme i kontakt med rådgivere som har et særskilt driv for mennesker, som vil bygge de gode lagene i prosjekter – uavhengig av fagområde eller spesialistbakgrunn.

– Jeg ser etter folk med et sterkt indre driv, som er gode på å kommunisere og som evner å samle team, skape god informasjonsflyt og dialog med flere parter i prosjekter. Virtual Design and Construction (VDC) er en viktig metodikk for oss, og legger stor vekt på egenskaper som involvering, samhandling og kommunikasjon. Dette er egenskaper som er viktige for oss, sier Farstad Larsen.

Lovende fremtidsutsikter i usikker tid

Selv når tallene før sommeren ser svært gode ut, finnes det alltid usikkerheter knyttet til tiden etter ferien. Vel tilbake på kontoret i august ser tallene fortsatt gode ut, men administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg, er likevel ikke naiv til at ting kan endre seg utover høsten og mot vinteren.

– På den ene siden er vi midt i en global og nasjonal økonomisk krise som vi ennå ikke vet omfanget av. Det er en skremmende tanke. Dersom noen av konkurrentene våre får lite å gjøre, kan vi få en sterk priskonkurranse. Samtidig viser prognosene at vi nasjonalt faktisk skal ha en vekst innenfor våre kjerneområder. Så det lover godt.

Administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg. Foto Ragnhild Heggem Fagerheim

 

Han vektlegger nettopp konkurranse som et nøkkelord han tror vil prege bransjen det kommende året.

– Vi er i et tøft marked som er konjunkturutsatt, og vi må hele tiden være skjerpet og yte vårt beste for å opprettholde posisjonen vår. Vi må fortsette å levere for å holde oss konkurransedyktige.

Og det er her nyansettelsene kommer inn.

– Ved å ansette de riktige hodene nå, vil vi styrke konkurransekraften vår i en ellers usikker tid.

Er du nysgjerrig på stillingene COWI nå har ute?

På denne siden kan du finne en oversikt over ledige stillinger i COWI: www.cowi.no/karriere

Her vil en rekke nye stillinger legges ut gjennom august og utover høsten. Merk at én stillingsannonse kan inneholde flere stillinger, med mulighet til å jobbe over store deler av landet.

Ta kontakt med kontaktpersonene i stillingsannonsene dersom du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende samtale.